Ny skrivelse om bullerskydd på Älvsborgsbron

Eriksbergs Samverkansföreningen skickar återigen en skrivelse med karta till Trafikverket om bullerskydd på Älvsborgsbron. Den första skickades för ett år sedan utan något svar. Nu gör vi ett nytt försök eftersom det ska dra igång nya renoveringsetapper på bron. Så här är skrivelsen formulerad:

Förslag om bullerskydd:

Öster om Älvsborgsbron (in mot staden) är det väldigt många bostäder, företag och uteserveringar på Västra Eriksberg och på Klippanområdet, dvs på båda sidor om älven. Dessutom tillkommer fler bostäder när Stenas Tysklands-terminal flyttar.

Färjenäsparken som ligger i direkt anslutning till bron på Hisingssidan ska utvecklas av Göteborgs Stad och bli en park för bland annat musikevent.

Eftersom det är mycket trafik med ständigt buller så är det nödvändigt med någon form av bullerskydd, speciellt på brons östra sida. En idé är någon form av plexiglas eller liknande som enkelt kan monteras på gallren.

Helst bör det bli bullerskydd på hela bron men med tanke på vindfång så inser vi att det måste utredas om att ha skydden på den ”hängande” delen av bron men det bör minst fungera på de fasta delarna, fram till de höga pylonerna.

21 september, 2018

SENASTE NYTT: läget med projekten på Västra Eriksberg

Nu finns ny information om läget med de sex olika projekt som Eriksbergs Samverkansförening följt sedan januari. Kurvan, kajer, pirar, Färjenäsparken – läs här om planer, tidpunkter och skisser från Älvstranden Utveckling AB och förvaltningarna. Observera att tidplanerna är preliminära beroende på hur snabbt det går med projektering, upphandlingar och väderförhållanden. Monsungatan etapp 28 och […]

28 augusti, 2018

Klart för byggstart i inre Eriksbergsdockan

Nu är planen beslutad för parken längst in i Eriksbergsdockan som nu ska få ett rejält ansiktslyft. Planteringar, lekytor, boulebanor, volleybollplaner och möjlighet till foodtrucks är exempel på det som ska byggas. Just nu sker tidsbokning av entreprenören och ambitionen är att starta i september och att det är klart i början av november. Projektet […]

17 augusti, 2018

HJÄLP, JAG DRUNKNAR!!!

Nej, så illa ska det inte behöva gå. Just nu kompletteras säkerheten längs Maskinkajen, Spontkajen och Sörhallskajen, vilket är de mest frekventerade kajerna på Eriksberg. Det är en dryg kilometer sammanhängande kaj mellan konstverket ”Vindarnas Tempel” och Sushirestaurangen vid Styrfarten. Eriksbergs Samfällighetsförening förvaltar kajsträckan och har gett företaget Shore Safety AB uppdraget att komplettera säkerhetsutrustningen […]

27 juni, 2018

På gång: fartbegränsning, polisbevakning och klätterhinder 

Fartbegränsande åtgärder på Monsungatan och klätterhinder på bockkranen är två åtgärder som görs under sommaren för att öka trygghet och säkerhet längs med Monsungatan. På lite längre sikt kan det bli hinder mot parkering runt vändslingan vid kajområdet söder om basketplanen. Och polisen uppmanar att anmäla händelser för att underlätta deras prioritering. Det har under […]

20 juni, 2018

Hur står det till med projekten på västra delarna av Eriksberg?

Projekten håller tidplanen och man snabbar på delar av etapp 28 på Monsungatan för Göteborgsvarvet. Eriksbergs Samverkansförening bevakar läget med projekten på Monsungatan efter den första artikeln i januari där projekten presenterades. Älvstranden Utveckling AB ger oss här en kort status kring de projekt som har påbörjats.  Monsungatan etapp 28 (1) I arbetet med etapp […]

16 april, 2018

Fortsatt minskning av brott men ökning av inbrott i källare och vind

– Antalet anmälda brott på Hisingen fortsätter att minska och Eriksberg ligger bra till i jämförelse med många andra områden. Det konstaterar kommunpolis Kristofer Nilsson som i torsdags besökte temakvällen som arrangerades av Eriksbergs Samverkansförening Totalt minskar antal anmälda brott på Eriksberg och det är glädjande att antalet bostadsinbrott har en fortsatt låg nivå. När det […]

13 april, 2018

Sextio eldsjälar på temakväll om Utveckling Eriksberg

Under gårdagskvällen samlades ett 60-tal företagare och representanter från bostadsrättsföreningar på River Restaurant. Eriksbergs Samverkansförening bjöd in till en agenda som innehöll allt från gammal historia om Ostindiefararen till brottsläget och restaurangnäringen på Eriksberg. Och det blev ett bra tillfälle att träffas, knyta kontakter och hitta samverkansformer. På hemsidan kommer vi framöver att fördjupa några […]

Temakväll om Utveckling Eriksberg

Den 12 april har Eriksbergs Samverkansföreningen bjudit in medlemsföretag, samtliga fastighetsägare och styrelser för bostadsrättsföreningar till en temakväll om Eriksberg på River Restaurant. Syftet är att informera och diskutera kring en rad utvecklingsfrågor på Eriksberg men också att träffas för att knyta kontakter. Kvällen inleds med ett inspirerande föredrag av Ove Andersson om Ostindiefararen och […]

18 mars, 2018