Hur står det till med projekten på västra delarna av Eriksberg?

Projekten håller tidplanen och man snabbar på delar av etapp 28 på Monsungatan för Göteborgsvarvet. Eriksbergs Samverkansförening bevakar läget med projekten på Monsungatan efter den första artikeln i januari där projekten presenterades. Älvstranden Utveckling AB ger oss här en kort status kring de projekt som har påbörjats. 

Monsungatan etapp 28 (1)

I arbetet med etapp 28 färdigställs två olika delar av Monsungatan och ska vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Denna tidplan stämmer fortfarande, dock kommer vissa arbeten att snabbas på så att Göteborgsvarvet den 19 maj har möjlighet att springa genom området. http://www.goteborgsvarvet.se/

Kurvan etapp 29 (2)

Pålarna längs med innerkurvan har flyttats in för att ge mer utrymme för mötande trafik, dock är det fortfarande problem i kurvan. Tidplanen ligger fortfarande kvar, att etapp 29 kommer att påbörjas i höst.

Omkringliggande område vid kurvan och Docktorget (3)

Förslaget behandlas nu och beslut om upphandling och genomförande fattas under denna vecka.

Området vid kajkanten (4)

Ytan arrenderas och nyttjas fram till semestern för temporär boendeparkering under pågående gatuarbeten på Monsungatan.

Dykinspektion och konstruktör upphandlas av Älvstranden Utveckling AB under denna vecka för kommande förfrågningsunderlag och upphandling av konstruktionsåtgärder och reparation och bedöms kunna påbörjas efter semestern.

Park- och naturförvaltningen upphandlar under maj detaljprojektering av blivande markbeläggning.

Förhoppningen är att det är helt färdigt innan årsskiftet.

Kajutbyggnad och pirar (5)

Inget nytt att rapportera. Arbetet beräknas påbörjas efter semestern.

Färjenäsparken (6)

Den nya parkentrén öppnades till påsk. För övrigt finns inget att rapportera om parkutbyggnaden eftersom den ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan.

 

16 april, 2018

Fortsatt minskning av brott men ökning av inbrott i källare och vind

– Antalet anmälda brott på Hisingen fortsätter att minska och Eriksberg ligger bra till i jämförelse med många andra områden. Det konstaterar kommunpolis Kristofer Nilsson som i torsdags besökte temakvällen som arrangerades av Eriksbergs Samverkansförening Totalt minskar antal anmälda brott på Eriksberg och det är glädjande att antalet bostadsinbrott har en fortsatt låg nivå. När det […]

13 april, 2018

Sextio eldsjälar på temakväll om Utveckling Eriksberg

Under gårdagskvällen samlades ett 60-tal företagare och representanter från bostadsrättsföreningar på River Restaurant. Eriksbergs Samverkansförening bjöd in till en agenda som innehöll allt från gammal historia om Ostindiefararen till brottsläget och restaurangnäringen på Eriksberg. Och det blev ett bra tillfälle att träffas, knyta kontakter och hitta samverkansformer. På hemsidan kommer vi framöver att fördjupa några […]

Temakväll om Utveckling Eriksberg

Den 12 april har Eriksbergs Samverkansföreningen bjudit in medlemsföretag, samtliga fastighetsägare och styrelser för bostadsrättsföreningar till en temakväll om Eriksberg på River Restaurant. Syftet är att informera och diskutera kring en rad utvecklingsfrågor på Eriksberg men också att träffas för att knyta kontakter. Kvällen inleds med ett inspirerande föredrag av Ove Andersson om Ostindiefararen och […]

18 mars, 2018

Antalet anmälda brott på Eriksberg minskar

Under 2017 anmäldes 771 brott på Eriksberg vilket är en minskning jämfört med åren 2014 till 2016. Trenden fortsätter med att antalet inbrott i lägenheter minskar, däremot är det en liten ökning av skadegörelsebrott i området under de två senaste åren. Eriksbergs Samverkansförening kommer löpande att följa upp brottsstatistiken i området och till vår hjälp har […]

28 februari, 2018

Projekt på gång i Västra Eriksberg

Det händer mycket på Eriksbergs västra delar. Äntligen drar flera projekt igång för att få klart gator och omkringliggande ytor. Vi klev in på kontoret hos Älvstranden Utveckling AB och fick en genomgång om vad som ska hända framöver. Under lång tid har missnöjet pyrt om gator och torg utmed Monsungatan. Varför blir området inte […]

19 januari, 2018

Invigningsvecka i Älvrummet på Lindholmen

Älvrummet, som nyligen flyttat från Lilla Bommen till Lindholmen, bjuder in till invigningsvecka 29 januari-3 februari. Då kan du ta del av föreläsningar, utställningar och uppleva framtidens Göteborg genom virtual reality (VR). Självklart är det mycket fokus på Älvstadens utveckling. Du hittar Älvrummet på Lindholmspiren 3-5. Läs mer om programmet på Älvstadens hemsida

18 januari, 2018

Glädjande rapport – antalet bostadsinbrott minskar

  Polisen på Hisingen skickar varje månad ut en rapport till föreningar som är med i Grannsamverkan mot brott. I den senaste rapporten konstateras att bostadsinbrotten minskar. Under december rapporterades 34 fullbordade bostadsinbrott, vilket är fler än en normalmånad men färre än befarat då december brukar vara en av de värsta månaderna på året. Följer […]

14 januari, 2018

Bästa parkerna kring Västra Eriksberg

Vi håller tummarna för uppehåll i helgen så att man kan ge sig ut och besöka någon (eller flera) av de fina parkerna kring Västra Eriksberg. Här berättar vi lite om några av områdets alla grönområden. Färjenäsparken Varför inte ta en promenad eller springtur i denna fina parken? Här hittar du bland annat en motionsslinga […]

15 april, 2016