HJÄLP, JAG DRUNKNAR!!!

Foto: claes113@gmail.com

Nej, så illa ska det inte behöva gå. Just nu kompletteras säkerheten längs Maskinkajen, Spontkajen och Sörhallskajen, vilket är de mest frekventerade kajerna på Eriksberg. Det är en dryg kilometer sammanhängande kaj mellan konstverket ”Vindarnas Tempel” och Sushirestaurangen vid Styrfarten.

Eriksbergs Samfällighetsförening förvaltar kajsträckan och har gett företaget Shore Safety AB uppdraget att komplettera säkerhetsutrustningen på hela sträckan för att leva upp till de myndighetskrav som gäller idag. Räddningsstegar finns var 25:e meter (lagkrav minst var 50:e). Stegarna ska ha tillräcklig längd ner i vattnet vid lågvatten och tyngs av betonghinkar för att öka stabiliteten. Även räddningsstationerna uppe på kajen ses över med frälsarkrans, portabel stege, räddningshake och räddningsflotte. Samfällighetsföreningen har även tecknat serviceavtal om löpande kontroll och service för att hålla utrustningen i gott skick framöver.

Vem ansvarar för resten av kajerna i området? De utstickande pirarna Pir 4, Spontpiren, Kvarnpiren och Dockepiren förvaltas av Älvstranden Utveckling AB medan Dockan vid Bockkranen samt Sannegårdshamnen förvaltas av Park & Natur.

Foto: claes113@gmail.com

27 juni, 2018

På gång: fartbegränsning, polisbevakning och klätterhinder 

Fartbegränsande åtgärder på Monsungatan och klätterhinder på bockkranen är två åtgärder som görs under sommaren för att öka trygghet och säkerhet längs med Monsungatan. På lite längre sikt kan det bli hinder mot parkering runt vändslingan vid kajområdet söder om basketplanen. Och polisen uppmanar att anmäla händelser för att underlätta deras prioritering. Det har under […]

20 juni, 2018

Hur står det till med projekten på västra delarna av Eriksberg?

Projekten håller tidplanen och man snabbar på delar av etapp 28 på Monsungatan för Göteborgsvarvet. Eriksbergs Samverkansförening bevakar läget med projekten på Monsungatan efter den första artikeln i januari där projekten presenterades. Älvstranden Utveckling AB ger oss här en kort status kring de projekt som har påbörjats.  Monsungatan etapp 28 (1) I arbetet med etapp […]

16 april, 2018

Fortsatt minskning av brott men ökning av inbrott i källare och vind

– Antalet anmälda brott på Hisingen fortsätter att minska och Eriksberg ligger bra till i jämförelse med många andra områden. Det konstaterar kommunpolis Kristofer Nilsson som i torsdags besökte temakvällen som arrangerades av Eriksbergs Samverkansförening Totalt minskar antal anmälda brott på Eriksberg och det är glädjande att antalet bostadsinbrott har en fortsatt låg nivå. När det […]

13 april, 2018

Sextio eldsjälar på temakväll om Utveckling Eriksberg

Under gårdagskvällen samlades ett 60-tal företagare och representanter från bostadsrättsföreningar på River Restaurant. Eriksbergs Samverkansförening bjöd in till en agenda som innehöll allt från gammal historia om Ostindiefararen till brottsläget och restaurangnäringen på Eriksberg. Och det blev ett bra tillfälle att träffas, knyta kontakter och hitta samverkansformer. På hemsidan kommer vi framöver att fördjupa några […]

Temakväll om Utveckling Eriksberg

Den 12 april har Eriksbergs Samverkansföreningen bjudit in medlemsföretag, samtliga fastighetsägare och styrelser för bostadsrättsföreningar till en temakväll om Eriksberg på River Restaurant. Syftet är att informera och diskutera kring en rad utvecklingsfrågor på Eriksberg men också att träffas för att knyta kontakter. Kvällen inleds med ett inspirerande föredrag av Ove Andersson om Ostindiefararen och […]

18 mars, 2018

Antalet anmälda brott på Eriksberg minskar

Under 2017 anmäldes 771 brott på Eriksberg vilket är en minskning jämfört med åren 2014 till 2016. Trenden fortsätter med att antalet inbrott i lägenheter minskar, däremot är det en liten ökning av skadegörelsebrott i området under de två senaste åren. Eriksbergs Samverkansförening kommer löpande att följa upp brottsstatistiken i området och till vår hjälp har […]

28 februari, 2018

Projekt på gång i Västra Eriksberg

Det händer mycket på Eriksbergs västra delar. Äntligen drar flera projekt igång för att få klart gator och omkringliggande ytor. Vi klev in på kontoret hos Älvstranden Utveckling AB och fick en genomgång om vad som ska hända framöver. Under lång tid har missnöjet pyrt om gator och torg utmed Monsungatan. Varför blir området inte […]

19 januari, 2018

Invigningsvecka i Älvrummet på Lindholmen

Älvrummet, som nyligen flyttat från Lilla Bommen till Lindholmen, bjuder in till invigningsvecka 29 januari-3 februari. Då kan du ta del av föreläsningar, utställningar och uppleva framtidens Göteborg genom virtual reality (VR). Självklart är det mycket fokus på Älvstadens utveckling. Du hittar Älvrummet på Lindholmspiren 3-5. Läs mer om programmet på Älvstadens hemsida

18 januari, 2018