Hur står det till med projekten på västra delarna av Eriksberg?

Projekten håller tidplanen och man snabbar på delar av etapp 28 på Monsungatan för Göteborgsvarvet. Eriksbergs Samverkansförening bevakar läget med projekten på Monsungatan efter den första artikeln i januari där projekten presenterades. Älvstranden Utveckling AB ger oss här en kort status kring de projekt som har påbörjats. 

Monsungatan etapp 28 (1)

I arbetet med etapp 28 färdigställs två olika delar av Monsungatan och ska vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Denna tidplan stämmer fortfarande, dock kommer vissa arbeten att snabbas på så att Göteborgsvarvet den 19 maj har möjlighet att springa genom området. http://www.goteborgsvarvet.se/

Kurvan etapp 29 (2)

Pålarna längs med innerkurvan har flyttats in för att ge mer utrymme för mötande trafik, dock är det fortfarande problem i kurvan. Tidplanen ligger fortfarande kvar, att etapp 29 kommer att påbörjas i höst.

Omkringliggande område vid kurvan och Docktorget (3)

Förslaget behandlas nu och beslut om upphandling och genomförande fattas under denna vecka.

Området vid kajkanten (4)

Ytan arrenderas och nyttjas fram till semestern för temporär boendeparkering under pågående gatuarbeten på Monsungatan.

Dykinspektion och konstruktör upphandlas av Älvstranden Utveckling AB under denna vecka för kommande förfrågningsunderlag och upphandling av konstruktionsåtgärder och reparation och bedöms kunna påbörjas efter semestern.

Park- och naturförvaltningen upphandlar under maj detaljprojektering av blivande markbeläggning.

Förhoppningen är att det är helt färdigt innan årsskiftet.

Kajutbyggnad och pirar (5)

Inget nytt att rapportera. Arbetet beräknas påbörjas efter semestern.

Färjenäsparken (6)

Den nya parkentrén öppnades till påsk. För övrigt finns inget att rapportera om parkutbyggnaden eftersom den ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan.

 

16 april, 2018

Svar från Västtrafiks ledning om ny hållplats vid Bockkranen

Efter tre skrivelser kom till slut ett svar från Västtrafiks ledning och svaret i sig är en framgång då vi tidigare inte fått någon återkoppling på våra skrivelser. Som väntat blev det inga beslut utan mer en förklaring hur man ser på frågan för tillfället. Samverkansföreningen ger inte upp utan kommer att driva frågan vidare […]

23 februari, 2018

Älvsnabben – tredje gången gillt?

Eriksbergs Samverkansförening gör nu ett tredje försök att skapa dialog med beslutsfattare om ny hållplats för Älvsnabben på västra delarna av Eriksberg. Föreningen har hittills fått ett par positiva mailsvar från politiker men tyvärr ingen återkoppling från Västtrafik. Nu håller vi tummarna för tredje gången gillt. Skrivelsen med bilagor hittar du i bifogad PDF. SKRIVELSE […]

13 februari, 2018

Projekt på gång i Västra Eriksberg

Det händer mycket på Eriksbergs västra delar. Äntligen drar flera projekt igång för att få klart gator och omkringliggande ytor. Vi klev in på kontoret hos Älvstranden Utveckling AB och fick en genomgång om vad som ska hända framöver. Under lång tid har missnöjet pyrt om gator och torg utmed Monsungatan. Varför blir området inte […]

19 januari, 2018

Svenska Västkustlinjen satsar med fler båtar och nya kryssningar

Eriksberg hukar inför snöstorm men redan om en vecka gör Svenska Västkustlinjen sin första kryssning för året. Med hemmahamn Eriksberg blir 2018 ett spännande år för rederiet och i vinterkylan tar vi temperaturen på Västkustlinjen inför kryssningssäsongen. – Redan 22 januari gör vi säsongspremiär med Nya Skärgården och vi har stora förhoppningar inför det nya året, med […]

17 januari, 2018

Äntligen färdigställs Monsungatan

  Nu är det äntligen dags för Trafikkontoret att genomföra nästa etapp som blir ett stort steg i färdigställandet av Monsungatan på Västra Eriksberg. Arbetet med etapp 28 (rödmarkerat på skissen*) påbörjas i början av januari 2018 och beräknas vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Entreprenören Mark & Energibyggarna startar med norra delen av […]

3 januari, 2018