Yttrande till St1 Refinery och Göteborg Energi

Många boende och företag på Västra Eriksberg har fått inbjudan från St1 Refinery och Göteborg Energi till samråd. Båda bolagen planerar förändringar i sin verksamhet och måste då informera de närmast boende så alla får möjlighet att yttra sig. Eriksbergs Samverkansförening, med 30 bostadsrättsföreningar och 48 företag som medlemmar, har skickat in yttranden då föreningen vill delta i den fortsatta processen vilket också kan vara till nytta för bolagen om och när frågor ska koordineras eller kommuniceras i området.

Nedan följer en sammanfattning:

Yttrande till St1 Refinery om utökad produktion i befintlig depåverksamhet (19/1 är senaste dag för yttrande):

Eftersom er avsikt är att öka hanteringen till det dubbla i er befintliga depå kan det vid en första anblick tyckas som enbart negativt för området. Dock ser vi att det kan innebära fördelar då vi förutsätter att åtgärder görs för att minimera utsläpp genom exempelvis kolfilter och/eller andra former av gas-återvinning vid förträngningsförluster med inpumpning i cistern. Vi förutsätter även att bullernivån inte ökar då vi i dagsläget inte har kännedom om att någon påverkas negativt av detta. Er kajverksamhet påverkar inte vårt område mer än tidigare.

Yttrande till Göteborg Energi om anläggning för el- och värmeproduktion med förnybara och återvunna energikällor (20/1 är senaste dag för yttrande):

Vi ställer oss i grunden positiva till åtgärden som minskar den fossila förbränningen. Dock vill vi vara förvissade om att det inte blir negativa konsekvenser för området vad gäller utsläpp, lukt och liknande. Vi förutsätter också att pannorna står inomhus så frågan om ökat buller inte blir aktuell.

7 januari, 2020

19 januari ny tid för yttrande till St1 Refinery

Nu är det klart att St1 Refinery AB senarelägger tidpunkten för yttrande angående samråd om ändringstillstånd för befintlig depåverksamhet. Anledningen är att utskicket till boende och företag på Västra Eriksberg försenades. Istället för 10 januari har man förlängt till 19 januari 2020. I utskicket av inbjudan till samråd har St1 Refinery, tillsammans med länsstyrelsen, valt […]

28 december, 2019

Nu är piren klar

Under dagen besiktigades och godkändes den ombyggda piren vid Monsungatan mot Färjenäsparken. Byggjobbarna har redan börjat ta bort avspärrningarna så den blir tillgänglig för Eriksbergarna. Den del av piren som går längs med älven kommer att rivas då det blir för tekniskt komplicerat och för dyrt att bygga om. Det har under hösten arbetats intensivt […]

6 december, 2019

50 Eriksbergare medverkade på temakvällen

Drygt 50 Eriksbergare medverkade på Samverkansföreningens temakväll 24 oktober på River Restaurant. Kvällen var främst för föreningens medlemmar men lockade även andra boende i området.  Två olika teman stod på programmet: Göteborg växer med Anita Jisonsund samt Eriksberg längs vattnet är äntligen klart med Johan Ekman. Läs mer om programmet nedan: Göteborg växer – Anita […]

28 oktober, 2019

Anmäl dig till temakväll på River Restaurant 24 oktober

Nu öppnar vi anmälan för alla boende och företagare som är intresserade av två spännande teman: ”Göteborg växer” samt ”Eriksberg längs vattnet är äntligen klart”. Innehållet är en fortsättning på förra temakvällen då Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren tog med oss på ”Framtidsspaning Göteborg”. Anmälan senast 10 oktober. Tid: torsdag 24 oktober från kl. 17.00 […]

30 september, 2019

Nu byggs kajen mot Färjenäsparken

Nu arbetas det för fullt med den nya kajen på Västra Eriksberg. Likt övriga kajkanter vid dockan byggs en brygg-del i trä med ramper och anslutningstrappor nedanför kajkanten ända bort till Färjenäsparken. I detta projekt ingår den östra piren. Arbetet med kajen och piren beräknas vara klart vid årsskiftet. Iordningställandet av park- och torgytan mot […]

22 september, 2019

Kurvan snart klar på Västra Eriksberg

Snart är den förhatliga kurvan på Västra Eriksberg klar. Slutbesiktning sker 26 september och Eriksbergarna får en betydligt säkrare gata med ökat utrymme för möten samt gångbanor och busshållplats. Nu återstår projekten med Pölsebokajen och Färjenäsparken innan allt är klart i stadsdelen. Läs tidigare artikel http://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/

20 september, 2019

Informationsmöte 6 oktober om Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo

Söndag 6 oktober bjuder Trafikverket och Skanska in till informationsmöte för allmänhet och företag i Eriksbergshallen, Hotell 11. Mellan kl. 13-15 kommer Trafikverket och entreprenören Skanska att berätta om projektet och om kommande arbeten samt besvara frågor. Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat förbättrad miljö, ökad säkerhet och […]

10 september, 2019

Premiär 28 september för test med återvinnings-pråm

Du som bor i närheten av älven behöver snart inte ta bilen till en återvinningscentral. Nu kommer den till dig – i form av en pråm med containrar som lägger till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Vid Eriksberg blir det kajplatsen vid Eriksbergstorget, mellan Restaurang Faro och Café Italia. Tidtabell för första testet […]

4 september, 2019

Gym-inspiration 2-3 september klockan 17.30-18.30

Göteborgs Stad och Park & Natur bjuder in nyfikna till tips och instruktion vid Färjenäsparkens nya utegym. Kostnadsfritt och ingen anmälan. Passa också på att ställa frågor om fortsatta planer för Färjenäsparken https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/farjenasparken/  

22 augusti, 2019