Fjorton provgropar grävs i Eriksbergskajen under våren

Redan nästa vecka startar grävning av den första av totalt 14 provgropar längs med Eriksbergskajen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj.

Ansvaret för Eriksberg övergår alltmer till Göteborgs Stad i takt med att området är färdigutvecklat. Det innebär att Älvstranden Utveckling AB står i begrepp att lämna över stamfastigheten Sannegården 734:13 (den underliggande konstruktionen samt marken) på östra Eriksberg till Fastighetskontoret.

Dock kommer Eriksbergs Samfällighetsförening fortfarande att äga ytskiktet längs kajerna ända bort till Styrfarten, liksom området söder om Östra Eriksbergsgatan mellan Vindarnas Tempel och Kvarnpirsgatan.

Men hur är skicket på det som ska övertas? Det vill Fastighetskontoret vara säkra på och när de tar över stamfastigheten ska den vara i ett skick att den håller i minst 50 år.

Detta medför omfattande undersökningar under våren, både med dykare och grävning av 14 provgropar längs kajerna för att kunna bedöma skicket på de spont och dragstag som håller kajerna på plats. Dragstagen är fästa i fastigheter eller i ytterligare träspont under kajerna.

Provgroparna grävs en i taget och kommer att bli cirka 4,5 meter i omkrets och ​cirka 2,5 meter djupa. På kartan ser du var de ska grävas. Arbetet startar ​i mitten av mars och beräknas vara klart i slutet av maj.