Eriksbergs Samverkansförening: föreningsstämma 27 mars hos Fastighetsbyrån Eriksberg

Företag och bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Eriksbergs Samverkansförening har nu fått kallelse via e-post till ordinarie föreningsstämma 2019.  Vi säger tack till medlemmen Fastighetsbyrån Eriksberg som lånar ut sin lokal i bästa läge på Kajpromenaden. Här kan du se vilka som är medlemmar https://eriksberggoteborg.se/om-samverkansforeningen/