13 april, 2012

Bockkranen på Eriksberg – Göteborgs välkända landmärke

Ända sedan bockkranen började användas 1959 har den varit ett välkänt landmärke i Göteborg. Det är omöjligt att inte bli imponerad av den 73 meter höga kranen som är en av Sveriges största. Kranens topp bjuder på Göteborgs bästa utsikt. Man kan tydligt se hela staden och ända bort till havet.

Bockkranens historia hör ihop med varven och dess glansperiod. I takt med att fartygen växte och produktionstakten ökade behövdes en ny kran med större kapacitet. Bockkranen blev också en symbol för ett högklassigt fartygsbyggande. Den stora kranen klarade av att bygga stora fartyg som vägde uppåt 500 000 ton. Den skapade ett mer effektivt arbetssätt som gjorde att varvindustrin i Göteborg växte.

I slutet på 1980-talet avvecklades varven och kranen togs ur drift. Efter avvecklingen har det funnits många idéer till hur den skulle kunna användas. Restaurang är ett av förslagen men i dagsläget används kranen mest som utsiktsplats. För invånarna i Göteborg har bockkranen blivit ett välkänt orienteringsmärke. På dagen syns den röda kranen tydligt och sedan 2009 kan göteborgarna njuta av ljusspelet från Eriksberg som lyser upp kvällsmörkret.

Bockkranen på Eriksberg är nu den enda i sitt slag som finns kvar i Sverige och den välbehållna kranen minner om en blomstrande varvindustri i Göteborg.

Bockkranen på Eriksberg