Eriksberg utvecklas med ny järnvägstunnel

Nyligen rapporterade GP om att förarbetet med utbyggnaden av järnvägsspåret Hamnbanan nu inleds.  Dubbelspåret kommer att läggas i en kilometer lång tunnel mellan Pölsebo och Eriksberg och byggstarten är planerad till 2018.

Syftet med utbyggnaden är att bidra till en positiv samhällsutveckling i området och att skapa förutsättningar för energieffektiva transporter till och från Sverige. Med hamnbanan kan mer gods transporteras på järnväg istället för med lastbil. Tunneln bidrar i sin tur till ökad säkerhet och ett tystare och trevligare område att vistas i. Under många år har boende i Eriksberg klagat på gnissel, slammer och skakningar från tågen. Enligt Trafikverket gör den här lösningen att buller och vibrationer minskar.

Samtidigt gör tunneln att barriären mellan bostadsområdena försvinner. Tunneln kommer att byggas under Krokängsparken, fotbollplanen, Säterigatan och Bratteråsberget och i tråg vid Östra Eriksberg. Detta gör det möjligt att bygga fler bostäder och arbetsplatser och på så sätt binda samman Lundby Kyrkby med området vid Juvelkranen och Älvstranden.

Förhoppningen är att kunna påbörja bygget av tunneln mellan Pölsebo och Eriksberg 2018. Just nu pågår detaljplanearbetet och en miljökonsekvensbeskrivning är planerad att lämnas till länsstyrelsen före sommaren. Utbyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket och Göteborgs stad. 

För mer information om bygget av tunneln, kika här.