Färdigställande av gator i Västra Eriksberg

Skanska har fått i uppdrag av Trafikkontoret att färdigställa gator, gångbanor och parkeringar mm på Västra Eriksberg – Astris gata – Maj på Malös gata – F. Anderssons gata och Ostindiefararen.

För att kunna utföra arbetet, kommer gatorna att stängas av i etapper och trafiken ledas om i området. Arbetet pågår fram till och med vecka 27.

Frågor eller synpunkter

För eventuella frågor och/eller synpunkter beträffande arbetena kan någon av nedanstående personer kontaktas:

Trafikkontorets byggledare
Christian Björkman
Telefon 0708-25 10 98

Skanskas arbetsledare
Viktor Borg
Telefon 0104-48 49 68

Älvstranden Utveckling
Therese Tranarp
Telefon 031-780 22 21

En kommentar

Kommentarer är stängda.