Föreningsstämma Eriksbergs Samverkansförening

Fastighetsbyråns Labinot Aruqaj och Julia Eldh inledde gårdagens föreningsstämma med en beskrivning av marknadsläget för bostäder i Älvstaden och Eriksberg. Fastighetsbyrån är medlem i Eriksbergs Samverkansförening och lånade ut sin lokal på Kajpromenaden till stämman.

Vid årsstämman beslutades om följande personer till styrelsen där Brf Ellinors Ann-Marie Losenborg blir ny styrelseledamot.

Omval/nyval av ledamöter

  • Lennart Börjesson, Inter-Service, 1 år omval
  • Ann Olsén Norland, Guab, 2 år omval
  • Claes Erlandsson, Brf Kajpromenaden, 2 år omval
  • Ann-Marie Losenborg, Brf Ellinor, 2 år nyval

Ledamöter under sittande mandatperiod

  • Lars Hedman, River Restaurant/Tapas by River
  • Marja Johansson, Restaurang Piga
  • Jonas Bergqvist, GymPro