Framtidsdialog om Västra Eriksberg

 

dav

Under temat ”Möten skapar värden” diskuterades framtidens Västra Eriksberg under måndagen. Gruppen för Brf Grannsamverkan på Västra Eriksberg bjöd in Älvstranden Utveckling AB och Eriksbergs Samverkansförening till möte för att diskutera framtidsfrågor för området.

Älvstranden Utveckling AB lämnar fastighetsägaransvaret i området men fortsätter att ansvara för de allmänna ytor som ännu inte är färdigutvecklade. För att dra nytta av många års erfarenhet bjöd Brf Grannsamverkan in för information och dialog om de viktigaste frågorna för boende att driva vidare, bland annat om hur vi kan skapa samarbetsformer med Trafiknämnden, Park & Natur, Polisen och andra intressenter.

De frågor som stod högt på agendan var trafiksäkerhet, parkeringsproblem vid 58:ans vändslinga, Älvsnabben, kajen och Docktorget, hamnbanan och återvinningsplatser – frågor som Brf Grannsamverkan, Eriksbergs Samverkansförening och Älvstranden Utveckling AB tar vidare på sin hemmaplan.