Glädjande rapport – antalet bostadsinbrott minskar

 

Polisen på Hisingen skickar varje månad ut en rapport till föreningar som är med i Grannsamverkan mot brott. I den senaste rapporten konstateras att bostadsinbrotten minskar. Under december rapporterades 34 fullbordade bostadsinbrott, vilket är fler än en normalmånad men färre än befarat då december brukar vara en av de värsta månaderna på året.

Följer man media och sociala medier kan man få bilden av att all brottslighet ökar – men så är inte fallet. Statistiken nedan visar tydligt att 2017 har lägre antal bostadsinbrott jämfört med åren 2014-2016.

Intresset för Grannsamverkan mot brott ökar bland olika typer av boendeföreningar. Nästa vecka samlas representanter från fem områden på Hisingens polisstationen för startmöte och flera föreningar har under den senaste tiden anmält intresse.

Läs mer om Grannsamverkan mot brott http://samverkanmotbrott.se/

Föreningar som är intresserade av att starta Grannsamverkan mot brott , kontakta arne.forslind@polisen.se