8 november, 2011

Hur är det att bo i ett hus utan värme? Kom hit och känn efter.

Bild på Bostadsbolagets passivhus

Foto: Pontus Johansson

Bostadsbolagets passivhus i Västra Eriksberg finns inga värmekällor. Huset värms upp av människorna som bor i det och av den belysning och de elektriska apparater som de använder. Det är alltså ett väldigt miljövänligt sätt att bo.

Men hur känns det att bo i ett passivhus? Kom och hälsa på hos familjen Hård på Monsungatan 8 och se efter själv. Du kommer också att träffa familjen som bott här ett år och kan berätta hur det är.

Välkommen lördagen den 12 november 2011 mellan kl 12 och 14.

Aktiviteten är en del i Passivhusdagarna som arrangeras av Passivhuscentrum i Alingsås.