OBS SENARELAGT TILL HÖSTEN (Nypremiär 11 april för återvinnings-pråmen)

Trots osäkerheter kring Coronavirus och byggnation av Hisingsbron finns nu en spikad plan för del två i testet med återvinningspråmen i Älvstaden. Den 11 april startar pråmen med tre dagar I Sannegårdshamnen och den 19 april är det dags för tre dagar vid Eriksbergstorget. Sista besök blir den 25 maj. Nytt för i år är att det blir längre besök på varje kajplats.

Med pråmen behöver du som bor i närheten av älven inte ta bilen till en återvinningscentral. Nu kommer den till dig – i form av en pråm med containrar som lägger till vid fyra kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Vid Eriksberg blir det kajplatsen vid Eriksbergstorget, mellan Restaurang Faro och Café Italia och i Sannegårdshamnen lägger den till strax norr om Vindarnas Tempel.

Tidtabell för andra testet med pråmen. Vardagar kl. 16-19, lördag och söndag kl. 10-15

Sannegårdshamnen:
Lördag 11 april – måndag 13 april
Lördag 24 april – måndag 27 april
Lördag 9 maj – måndag 11 maj
Söndag 24 maj – måndag 25 maj

Eriksbergstorget:
Söndag 19 april – tisdag 21 april
Söndag 3 maj – tisdag 5 maj
Lördag 16 maj – måndag 18 maj

Tidtabellen finns också på goteborg.se/atervinningspramen

Den flytande återvinningscentralen tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.

Under testperioden får du göra hur många besök du vill och du behöver inget ÅVC-kort för att lämna det du vill bli av med på återvinningspråmen.

Pråmen lägger till vid fyra kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen, och Skeppsbron.

Återvinningspråmen är ett projekt som pågår under hösten 2019 och våren 2020. Därefter ska projektet utvärderas. Försöket med återvinningspråmen ingår i projektet Dencity, där Kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners.

Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled och få ett mer hållbart transportsystem i Göteborg. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil.