18 juli, 2012

Odla grönsaker i Färjenäsparken

Snart kan vi kanske odla eget i Färjenäsparken. Idag ser vi spår av tidigare bebyggelse i parken; murar, äppleträd och gamla trädgårdar. Nu finns det fina grill- och picknickplatser, så steget till att odla behöver inte vara stort. Göteborg Park- och naturförvaltningen tittar just nu vidare på möjligheterna.

På Lindholmen har man i flera år kunnat odla grönsaker och växter i kolonilotterna som finns där. De 90 lotterna är mycket uppskattade och köerna till en egen odlingsplats långa. Där är själva

planteringen lika viktig som gemenskapen odlarna emellan.