Odla mitt i stan


Allt fler och fler får upp ögonen för att odla mitt i stan. Fastighetskontorets  Stadsnära odling vill uppmuntra föreningar i Göteborg att odla mer och erbjuder bidrag till olika odlingsprojekt. Maxbeloppet är 25 000 kronor.

Projektet Stadsnära odling ska främja ekologisk och bostadsnära odling i Göteborg. Fastighetskontoret beviljar endast ett bidrag per projekt och endast föreningar som ska skapa en odlingsplats eller köpa in utrustning kan söka ekonomiskt bidrag.