Pålning för ny kajkonstruktion

I området Kajen i sydvästra delen av Västra Eriksberg startar under nästa vecka (v 46) arbetet för den nya kajkonstruktionen som senare ska färdigställas i samband med byggnationen i området. Arbetet inleds med pålning som kommer att pågå dagtid vardagar och beräknas vara slutfört under vecka 51. Arbetsområdet är markerat med rött på kartan.Vi ber om överseende med det buller som pålningsarbetet ofrånkomligen medför.

För eventuella synpunkter och frågor omkring arbetet kontakta:

Entreprenadchef
Rickard Åberg, NCC Construction Sverige AB.
Telefon 0706-09 51 12

Platschef pålning
Mats Gustafsson, Hercules Grundläggning AB.
Telefon 031-771 53 05

Byggledare
Leif Arvidson, ScanAkos Byggledning AB.
Telefon 0707-86 68 09

Beställare ombud
Joe Koppel, Trafikkontoret.
Telefon 031-368 26 15

Projektledare
Thomas Nygren, Älvstranden Uttveckling AB.
Telefon 0706-95 96 21