Premiär 28 september för test med återvinnings-pråm

Du som bor i närheten av älven behöver snart inte ta bilen till en återvinningscentral. Nu kommer den till dig – i form av en pråm med containrar som lägger till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Vid Eriksberg blir det kajplatsen vid Eriksbergstorget, mellan Restaurang Faro och Café Italia.

Tidtabell för första testet med pråmen vid Eriksbergstorget

Lördag 28 september 10–14
Söndag 29 september 10–14
Tisdag 8 oktober 16–19
Onsdag 9 oktober 16–19
Lördag 26 oktober 10–14
Söndag 27 oktober 10–14

Tidtabellen finns också på goteborg.se/atervinningspramen

Den flytande återvinningscentralen tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.

Under testperioden får du göra hur många besök du vill och du behöver inget ÅVC-kort för att lämna det du vill bli av med på återvinningspråmen.

Pråmen lägger till vid fem kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen, Rosenlund och Stenpiren. Pråmen ligger tre timmar åt gången på varje plats, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Återvinningspråmen är ett projekt som pågår under hösten 2019 och våren 2020. Därefter ska projektet utvärderas. Försöket med återvinningspråmen ingår i projektet Dencity, där Kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners.

Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled och få ett mer hållbart transportsystem i Göteborg. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil.

Foto: Sandinge Bogsering och Sjötransport