Samarbete över gränserna

Under en tioårsperiod byggs cirka 2 000 nya bostäder på Västra Eriksberg. Alla upplåtelseformer är representerade – bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Ett antal företag är med och skapar områdets nya bostäder, grönområden och båtmiljöer. Det medför variation i både arkitektur och utformning. Samtidigt jobbar alla gemensamt för områdets och människornas bästa.

Det är en fördel, både för området i sig, och för de boende. En gränsöverskridande gemensam samsyn gynnar den nya stadsdelen.

Det är en spännande och rolig uppgift att få vara med i den utvecklingen.