27 oktober, 2017

Störningar under EU-mötet 15-17 november

Avspärrning vid Eriksberg enligt PL 23 §

Under tre dagar i november kommer världens blickar att riktas mot Eriksberg när EU:s 28 högsta regeringschefer har möte i Eriksbergshallen.

För oss som bor här innebär det en del störningar då området kommer att spärras av på grund av säkerhetsskäl. Toppmötet är den 17 november men området är avstängt från den 15/11 kl. 08.00 till 17/11 kl 18.00.
Se avspärrningsområdet och mer info från polisen här.

Det kommer under dessa dagar inte vara möjligt att passera det avspärrade området och bussarna kommer att dirigeras om eftersom Östra Eriksbergsgatan och bussgatan är inom avspärrningen. Älvsnabben kommer förmodligen att flytta sin hållplats österut till Spontpiren (Pir 5) eller kanske ännu längre österut.

Om du ska besöka eller passera området kring avspärrningen under aktuella dagar, planera din färdväg utifrån aktuell trafikinformation, var ute i god tid och följ polisens anvisningar på plats.

För vidare information se trafiken.nu, vasttrafik.se eller polisen.se samt trafikradion.