Träkajerna – vem ansvarar?

Vintern är här och träkajerna blir allt halare. Hur ser då underhållet av träkajerna ut på Eriksberg och vem ansvarar?

Centrala Eriksberg

Eriksbergs Samfällighetsförening ansvarar för den långa kajen på centrala Eriksberg och rengör den vartannat år samt varje år för halkkänsliga delar som trappsteg och liknande som vetter mot öster.

Västra Eriksberg

På Västra Eriksberg är det Park & Natur som ansvarar. Kajerna har tvättats en gång och just nu gör förvaltningen en underhållsplan med ambitionen att rengöra kajerna vartannat år.

Mer om ansvar och felanmälan

Vill du veta mer om ansvaret för felanmälan och underhåll på Eriksberg, läs tidigare artikel https://eriksberggoteborg.se/felanmalan-gator-torg-och-parker/