23 oktober, 2015

Västra Eriksberg – en del av framtidens Göteborg

Fler broar som binder samman älvstränderna, självkörande fordon och större fokus på social hållbarhet. Det är några av visionerna för Göteborg år 2070, som beskrivs i en ny framtidsrapport. 

Det är mycket som händer i Göteborg gällande stadsutveckling, inte minst inför Göteborgs 400-årsjubileum med planer om en linbana över älven. Men planering sker samtidigt i ännu större skala – nu sätts/läggs visionerna för Göteborg år 2070. I en rapport som tagits fram på uppdrag av MTR Nordic, Volvo Cars, Skanska Sverige, Sweco Sverige och Volvokoncernen har man gemensamt spånat om framtidens Göteborg. Här listar vi några av planerna ur rapporten.

Högeffektiva transportsystem  – Göteborg spås bli navet i en arbetsmarknad som ska innefatta 13 miljoner människor, något som också kräver ett transportsystem som binder samman staden med övriga storstadsområden i Skandinavien. Detsamma gäller även inom staden och man pratar om transportmedel med flexibla hållplatser, utan tidtabeller eller väntetider. Här spår man också självkörande fordon som stannar där resenären önskar, något som också minskar behovet av parkeringsmöjligheter.

Innovativ stadsplanering  – göteborgarnas önskan om att komma nära vattnet realiseras genom att Göta Älv blir en naturlig del av stadens centrum. Strävan efter den sociala hållbarheten blir påtaglig med fler broar och mindre motorleder, vilket för norra och södra älvstranden allt närmare varandra.

Mindre och mer yteffektiva bostäder  – med en ökande befolkning behöver vi fler bostäder med mer effektivt utnyttjade ytor. Man pratar om gemensamma terrasser, gemensamma odlingar, och säsongsbetonade prylar förvaras på andra ställen för att inte ta upp för mycket plats.

Hållbar utveckling  – fler blandstäder byggs och sätter människans behov i centrum. Här tänker man sig flerfunktionshus med både förskola, seniorboende, butiker och bostäder i samma byggnad. Klimatsmarta och energieffektiva lösningar är dessutom integrerade i husen.

Fler grönområden  – grönområden skapar en känsla av natur i stadsmiljön, och dessutom innebär det fler mötesplatser för människor. Man pratar också om att det kommer finnas fler växthus och trädgårdar både som inhägnade områden men också på takterrasserna.

Läs hela rapporten här.