Om Eriksberg

Eriksberg är ett av Göteborgs mest attraktiva områden med stadkänsla, fina grönområden och en fantastisk havsutsikt.

I Eriksberg skapar vattnet, hamnen, varvshistorien och naturen förutsättningar för en fantastisk miljö för boende och småföretag. Här finns i dagsläget nästan 5 000 lägenheter, fler än 125 stora som små företag, skola och grönområden. Helt färdig blir stadsdelen då Färjenäsparken, Västra Eriksbergs sista kvarter, Kvarnen-området och Säterigatan är klara.

Eriksbergs solsida är de drygt två kilometer långa kajerna som sträcker sig från Färjenäsparken i väster till Sannegårdshamnen i öster. Ett promenadstråk som kantas av butiker, uteserveringar och sittplatser med plats för båtfolk, flanörer, cyklister och rullskridskoåkare. För den konstintresserade finns en rad vackra skulpturer utmed kajerna.

På Eriksberg finns flera parker och grönområden, både vid vattnet och i de olika delområdena. Störst är Färjesnäsparken i väster som även är Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lek- och idrottsplats, promenadstigar, utsiktsplatser och historiska minnesmärken.

I och mellan de olika ministadsdelarna finns ett flertal små torg och andra gaturum för handel, evenemang och möten. Samtliga kännetecknas av vackra markarbeten, sittplatser i skyddade lägen och planteringar.

Det är lätt att ta sig till och från Eriksberg med flera snabba busslinjer in till centrala Göteborg och för den som vill njuta lite mer av hamnen så går charmiga båtlinjen Älvsnabben som gör stopp vid Klippan, Eriksbergs färjeläge, Slottsberget, Lindholmen, Stenpiren och Lilla Bommen.

På drygt 30 år har Norra Älvstranden utvecklats från tomma varvsområden till modern stadsbebyggelse. När de stora varven försvann och varvsepoken i Göteborg upphörde, i slutet av 1970-talet fanns enorma outnyttjade markytor och tomma byggnader kvar. När förnyelsearbetet med Norra Älvstranden så smått startade i mitten av 1980-talet fanns cirka 300 bostäder, framförallt på Slottsberget. För att läsa mer om den fortsatta utbyggnaden av Älvstaden. http://alvstaden.goteborg.se/