Etikettarkiv: eriksbergsdockan

Planen för Eriksbergsdockan


Byggnadsnämnden har nyligen upprättat ett planprogram som syftar till att åstadkomma ca 250 nya bostäder och ca 4000 m2 övrig verksamhet i Västra Eriksberg. Bland annat föreslås kontor, handel och förskola vid inre delen av Eriksbergsdockan.

Detaljplanen ger även möjlighet att avsluta planeringen vid Eriksbergsdockan och området som frigörs när Hamnbanan kommer att gå under mark. Vid utformning av förslaget ska parterna verka för ekologiska och resurssparande lösningar.

Vad händer just nu?

Uppdatering 150402:

Planarbetet har legat på paus ett tag men ska snart återupptas. Vidare information kommer upp här på hemsidan så snart vi vet mer.

Planens formella namn:

Detaljplan för bostäder med mera norr om Eriksbergsdockan.

Läs mer på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Nya båtplatser i dockan

De har verkligen varit efterfrågade – de 116 nya båtplatser i Eriksbergsdockan. Den nya hamnen stod färdig lagom till årets båtsäsong. All uthyrning och köhantering går via Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, som är ett kommunägt bolag som förvaltar en rad hamnar för fritidsbåtar i göteborgsområdet.

Hälften av båtplatserna i Eriksbergsdockan fördelas bland fastigheterna inom planområdet för Västra Eriksberg. Övriga platser upplåts av Grefab på sedvanligt sätt.

Nu börjar Peab bygga Brf Compagniet

Peab har nu startat arbetet med att bygga Brf Compagniet, det innersta kvarteret på Eriksbergsdockans västra sida. Kvarteret inom tomt D8 kommer att bestå av två flerbostadshus med en upphöjd gård ovan ett garage i två plan. Husen om nio respektive tretton våningar får ett fantastiskt läge intill det stora trädäcket vid Dockans inre. Totalt kommer Brf Compagniet att inrymma 120 bostadsrättslägenheter på 1-4 r.o.k. fördelade på 29-95 kvm. Utöver bostäderna kommer byggnationen dessutom att rymma tre lokaler i markplan.

Markarbeten innefattande schaktarbeten, sprängning och spontning kommer att pågå under våren 2012. Därefter startar byggnationen av källaren och stommarna för husen. Till sommaren 2013 beräknar vi att ha yttertaket på trettonde våning klart och vintern 2013/2014 beräknas bostäderna vara inflyttningsklara.

Mer information hittar du på  www.peabbostad.se/

 

Eventuella frågor och synpunkter på projektet besvaras av följande personer:
Byggentreprenör: Jan Andersson, Peab Sverige AB. Tfn 0733-37 15 57
Markentreprenör: Magnus Jagfeldt, Peab Sverige AB. Tfn 0733-37 38 64
Projektutvecklare: Karin Lundberg, Peab Sverige AB. Tfn 031-700 85 97