Kategoriarkiv: Okategoriserade

Restaurang Piga på Eriksberg, en destination i Göteborg

 

Det gällde att försöka skapa möten mellan människor och det var naturligt med ett öppet kök och att smaken på tallriken gör besöken minnesvärda. Öppet kök ger folk möjlighet att visa hur bra mat skapas.

Viktigt är även att gästen från ankomsten till Piga tills de lämnar restaurangen, får en god kommunikation mellan personalen och upplevelsen av mat och dryck. Piga skall vara en destination i Göteborg och har massor av gäster, inte bara Eriksbergarna, utan även från övriga Göteborg och resten av världen.

Läs mer här

Återvinningspråmen kommer igen på besök våren 2021

Denna flytande återvinningscentral (ÅVC) tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.

Läs mer på “Bra att veta”

Bra att veta

Arbetet med Hamnbanan, Eriksberg – Plösebo fortsätter

Bild: Trafikverket

Detta händer i projektet kommande halvår?

Från Nordviksgatan till Celsiusgatan
Här pågår inga större arbeten under kommande halvår.

Från Celsiusgatan till Bratteråsgatan
Mellan Celsiusgatan och Bratteråsgatan fortsätter vi att schakta oss allt djupare ned i marken. När vi kommit ner till avsett djup kommer vi att gjuta en betongplatta i botten på schaktet. Det blir botten på tunneln, som vi börjar bygga efter sommaren.

Vad händer vid Bratteråsberget
Här spränger vi för den nya järnvägstunneln genom Bratteråsberget. Arbetena fortsätter under hela våren och vi spränger vid cirka ett tillfälle per dag. Sprägningarna kan både höras och märkas av som vibrationer.

Sprängarbetena i Bratteråsberget bakom Eltel är klara

Arbeten på Säterigatan
Säterigatan, som tillfälligt är avstängd för allmän trafik, beräknas öppna igen i slutet av mars.

Där fotbollsplanen tidigare låg, fortsätter vi att sponta, schakta och påla inför kommande tunnelbyggnation. De massor som uppstår när vi gräver transporterar vi ut på lastbilar via Säterigatan. I området lägger vi även ner stora betongrör i marken som ska bli ledningar som tar hand om dagvattnet.

Arbeten vid Krokängsberget
Under mars börjar vi spränga tunneln som ska gå genom Krokängsberget. Arbetena kommer att pågå större delen av året och vi planerar att spränga vid cirka ett tillfälle per dag. arbetet görs från väster till öster och . De bergmassorna som uppstår transporteras ut av lastbilar på en anlagd byggväg genom arbetsområdet, som ansluter till Ivarsbergsmotet

Arbeten i Pölsebo
Från Krokängsberget och västerut, pågår arbete med att förankra sponten mot underliggande berg. Det görs med hjälp av vajrar/ stag så att sponten hålls upprätt. I höjd med gång- och cykelbron i Pölsebo och väster därom, fortsätter arbetet med bland annat pålning inför kommande byggnation av betongtunnel och tråg.

Läs mer på Trafikverkets sida för projektet

Gothenburg Coast Charter personliga båtturer i Göteborgs skärgård

Foto: Lennart Börjesson

Vi kör Charterresor i skärgården och har alltid med oss en extern kapten på våra turer och vi har ett antal kaptener på rullande uppdrag som vi anlitar, eftersom vi själva vill ägna oss åt våra gäster och ge dem den bästa service man kan tänka sig. Vi lagar normalt all mat från grunden och serverar alltid anpassade måltider efter gästernas önskemål. Det blir många provmåltider för oss själva innan vi är nöjda.

Läs mer

Häggis IT – IT hjälp för företag och privatperson

Foto: Häggis

Efter många år som anställd på ett antal olika företags IT-avdelningar inom försvarsindustri, kommun, tillverkningsindustri och säljkontor där han varit länken mellan IT’s möjligheter och användares/företagets behov med användare både i och utanför Sverige tog Mikael steget och startade eget 2007.

Firman som Mikael driver helt själv fick namnet ”Häggis IT” efter det gamla smeknamnet Häggis och har fokus på små- och medelstora företag men även privatpersoner.

Läs mer

Bockkranen målas om under 2021.

Bockkranen på Eriksberg, ett av Göteborgs mest framträdande landmärke fyller 52 år i år. Kranen med sina 80 meters höjd byggdes 1969 under en tid då varvsnäringen gick in i en ekonomisk kris och staten gick in med ekonomisk stöttning. Trots detta tvingades Eriksbergsvarvet lägga ner hela sin verksamhet 1979.
Kranen ägs numera och förvaltas av Älvstranden Utveckling AB. Sedan 2012 är den klassad som byggnadsminne och får inte förändras eller flyttas utan Länsstyrelsens tillstånd.

Som de flesta av oss boende i området runt Eriksbergsdockan redan känner till, kommer kranen under året att målas om. Den måste underhållas för att inte rosta sönder och förfalla med de riskmoment detta skulle innebära. Senast kranen målades var 1992 och nu nästan 30 år senare är det dags igen. Att planera ett så stort rostskyddsprojekt i direkt anslutning till bostadsområdet runt kranen är en utmaning med många inblandade och mycket hänsynstagande. Detta är Älvstranden Utveckling AB väl medvetna om och i slutet på november informerades de närmast boende genom ett Teamsmöte (internetmöte) om projektet.

Det bli inte bara ommålning som sker under projektet, utan belysningen som premierats i flera internationella tävlingar kommer att ses över och bli densamma som nu fast i en fräschare utformning. Även andra underhållsarbeten kommer att utföras för ett långsiktigt bevarande av kranen. Kostnadsmässigt är projektet totalt budgeterat till 50 – 60 miljoner kronor och slutsumman hamnar närmare 60 miljoner.

Det går tyvärr inte att undvika störningar för de närboende i området under ett så omfattande underhållsarbete och det har tagits största hänsyn till detta.

Lite om vad som kommer att hända och beröra er som bor i närområdet.

– Arbetet beräknas påbörjas i april 2021 och avslutas under i november.
– Busshållplatsen kommer att flyttas till vändslingan under projektet och vissa parkeringsplatser ca 30 st. betalparkeringar kommer att förvinna under projektets gång. Dessa anvisas till P-platser norr om dockan.
– Vissa delar, ca 5% kommer att sandblästras innan målning. Vid sandblästring behövs luftkompressorer som för den oinvigde medför ett visst motorljud och vid själva
blästermunstycket bildas ett kraftigt väsande ljud. De moderna luftkompressorer som används är ljudisolerade, men det blir ändå ett visst motorljud från dem. Trapporna (lejdarna), kranhytten samt lyftoket monteras ner och stationsmålas på annan plats.
– Resterande ytor vattentvättas med högtryck, men en del ytor måste vattenblästras. Vattenblästring görs med extremt högt vattentryck som avverkar färg och rost ner till rent stål. Även detta kommer att medföra ett kraftigt väsande ljud.
– Det kommer att monteras byggnadsställning runt de fyra benen på Bockkranen som kommer att täckas in med presenningar för att bl.a. av miljöskäl inte sprida sand/färgrester/lukt och rost i området. Visst buller kommer att ske vid ställningsbygge och även vid rivning av ställningarna. Det närmaste området runt kranen kommer att inhägnas av säkerhetsskäl för nedfallande föremål.
– Den omdiskuterade basketplanen hamnar inom detta område och kan inte nyttjas för något ändamål av allmänheten under sommarsäsongen.
– Under själva kranbalken finns en undertrall där lyftoket är placerad och som kan förflyttas efter balken och denna kommer att nyttjas för ställningsbygge vid ommålningen av själva balken. Även denna kommer att kläs in med plast för att inte sprida föroreningar i omgivningen.
– Färgsättningen blir en röd färg som även står i bygglovet. Målningen kommer bli både sprutmålning och handmålning. Sprutmålningen och handmålningen kommer inte att bli
speciellt störande. Luktproblem blir minimala.
– Arbete med störande ljud kommer enbart att bli under dagtid 7 – 17 på vardagar, men vissa arbeten som inte medför olägenheter för omgivningen kan förekomma även under andra tider och dagar för att minimera tiden.
– Båtplatserna i dockan kommer att påverkas, då vissa platser under kranen inte kommer att kunna nyttjas och båttrafiken från de platser som ligger innanför kranen kommer inte att kunna passera under tider då arbete pågår. Grefab är inblandade och kommer att anvisa platser för
dessa båtägare.

Efter färdigställandet kommer betraktarna att mötas av en klarare röd Bockkran med en fin
ljussättning som kommer att bestå under många år. Se foto.

Text. Lennart Börjesson

Först ut bland medlemsföretagen – RiverCity Gallery

Foto Lennart Börjesson

Monica och Marie-Louise gör vad de kan för att RiverCity Gallery skall bli en naturlig mötesplats
för konstälskare.

Mångfalden i ett Galleri är A och O för att få folks intresse att besöka Gallerier. Det har varit
en framgångsfaktor för RiverCity Gallery. Monica och Marie-Louise hoppas på att den positiva
trenden för RiverCity Gallery fortsätter och att Monsungatan 57 blir många konstnärers
favoritadress när de tänker ställa ut sina skapelser.

Läs mer här

Avdelning för presentationer av medlemsföretagen

Vi har i samverkansföreningen börjat att göra intervjuer med de företag som är medlemmar i föreningen. Dessa kommer att läggas upp här på hemsidan och hittas i menyn till höger under “Föreningen / Medlemmar”.

Vartefter vi är klara med intervjuerna kommer de att aviseras här på förstasidan och på föreningens Facebooksida. Ambitionen är att publiceringen sker i samband med att något händer i företaget, t.ex. Eriksbergs Boat Show när Boat Showen närmar sig.

Se här

Utbyggnaden startar med återflytt av ”Västlänksträd”

Bild tillhör Göteborgs Stad

Under vecka 4 startar utbyggnaden av Färjenäsparken. Det blir också startskottet för återflytt av träd, som flyttats tillfälligt till plantskola inför bygget av Västlänken.

Arbetet inleds med att ett fyrtiotal ”Västlänksträd” planteras i parken. Det är främst ekar som stått utanför Göteborgsoperan, Casino Cosmopol samt vid Kanaltorget och Regionens hus.
Även oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbär och tallar från Korsvägen kommer att få nya permanenta platser i Färjenäsparken.

Träd ”på spa”

Sedan träden flyttades har de stått tillfälligt på en plantskola i Tollered, där Trafikverket ansvarar för skötseln. Det är också Trafikverket som flyttar tillbaka träden till staden.
– Träden har väldigt goda förutsättningar på plantskolan. Lite som att de är på spa jämfört med att stå i Göteborgs innerstad. Därför kan vi nu få stora, välmående träd till de naturlika planteringarna som ramar in evenemangsytan, som ingår i utbyggnaden av Färjenäsparken, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

Läs mer på Göteborg Stads hemsida för stadsutveckling.