SOIC, det omöjliga projektet som blev verklighet och nu får en fortsättning…

Sagan om Kinaresan för fartyget ”GÖTHEBORG” som förliste i Göteborgs hamninlopp år 1745 bara fortsätter även i år 2022 med en ny Asientripp.

Att bygga en kopia från grunden av ett fartyg från mitten av 1700-talet och som legat på havets botten var ju bara det en bedrift. Att sedan låta detta fartyg segla till Kina och även segla tillbaka hit är ännu mer fantastiskt.

Historien om upptäckten och dykningarna av vraket vid grundet ”Hunnebådan” utanför Göteborgs inlopp är redan väl omskrivet, så den historian tar vi inte upp här.

Boende på Eriksberg och andra har sett detta mästerverk som en symbol för området tillsamman med Eriksbergs-varvets byggnadsminnesförklarade Bockkran. Dessa två siluetter markerar Eriksberg på kartan. Det har varit ett massivt stöd från de boende om att fartyget ”Götheborg” legat här under så många år.

Nu siktar vi in oss på 2022 och skriver en fortsatt historia om ”Götheborg”. Vi ser framför oss ytterligare en seglats till Asien och Kina med ”Götheborg” som egentligen ingen trodde skulle kunna upplevas.

 

Efter att ”Götheborg” kom tillbaka från Kina år 2007 har det varit en massa planering och idéer om hur hon bäst skulle komma till användning. En långt gående idé som skulle kunnat bli verklighet, var att hon skulle läggas upp vid Skeppsbrokajen och att det skulle byggas ett turistcenter i nära anslutning på kajen.

Detta skulle innebära att Götheborg hade blivit ett museiföremål och inte det bruksskepp som var meningen.

Just av den anledningen sade Peter Alexandersson vars inriktning är sjöfart på hösten 2016 upp sig till årsskiftet, men ombads av den nya styrelsen att stanna ytterligare 6 månader tills en ny turistinriktad VD rekryterats. Som ny VD tillsattes Chatrine Fritzell som tillträdde i maj 2017 och Peter slutade sista juni samma år.

Denna idé blev p.g.a. olika omständigheter inte av då en ny idé sakta växte fram. Stefan Björk som majoritetsägare bakom det världsomspännande fraktföretaget Greencarrier som redan tidigare var med och sponsrade SOIC, började redan 2019 diskutera med SOIC Peter Alexandersson om en eventuell fortsatt möjlighet att få fartyget att segla igen. Idén om att se över möjligheten att långsiktigt investera i SOIC växter fram och att åter göra en Asientur tog fart, ett nog så spännande projekt. Greencarrier sysslar med shipping över hela världen och är väl bevandrad på haven. Nu klev Peter Alexandersson åter in som VD för SOIC och planerna fortsatte på den linjen.

Nu gäller det år 2022 och vad som händer med skeppet de närmsta åren.

För att bemanna skeppet för segling krävs ca tjugo anställda besättningsmän med lön och olika behörigheter. Därtill kommer ca 50 betalande jungmän som följer med på olika delsträckor ända till Asien. Bara att sy ihop besättningen för ett så långt projekt är ett mastodontarbete som kräver en kompetent organisation säger Peter Alexandersson.

Den 8 juni 2022 kommer Götheborg att lämna hemmahamnen för ett äventyr av sällan skådat slag. Första stoppet blir Helsingborg och därefter får Helsingfors besök. Stockholm står även på listan och därefter ner genom östersjön till Köpenhamn. Denna skandinaviska turné avslutas med ett stopp i Oslo.

Efter Oslo börjar den verkliga långseglatsen mot Asien med första stopp i London, sedan Bremerhaven, Lissabon och in i Medelhavet där Götheborg övervintrar till våren 2023.

Datum hittar du på deras hemsida www.gotheborg.se

Suezkanalen är ju närmsta vägen mot öster och Alexandria blir nästa mål efter vintern i Medelhavet. Djibouti på västafrikanska ostkusten är på tur innan Götheborg seglar vidare österut med 5 – 7 stopp inklusive Indien innan hon når slutmålet Shanghai i september 2023 berättar Peter.

Peter säger även att det blir en utförlig artikel i Dagens industri samma dag som avseglingen från Göteborg och som handlar om det hållbarhetstema för vår värld Greencarrier värnar om och att främja svensk export över haven.

Se nedan länk om vår aktivitet med Dagens Industri den 8 juni.

SOIC’s aktivitet med DI

Till sist ställer jag frågan om skeppet ”Götheborg” kommer tillbaka till oss och svaret blir lite svävande från Peter.

Seglingssäsongen i Asien är nio månader i stället för våra tre månader i Norden. Kanske blir det så att Götheborg stationeras i Hongkong för klimatet skull och utgår med seglingar därifrån under en tidsperiod som ingen idag vet svaret på.

Skulle hon mot förmodan segla tillbaka mot Sverige är detta förknippat med väldigt höga kostnader och av den anledningen kanske inte den mest optimala lösningen, även om ni som bor på Eriksberg och andra gärna hade sett henna här på pir 4 igen om några år avsluta Peter Alexandersson vårt trivsamma samtal.

Text. Lennart Börjesson

2022-06-01