Etikettarkiv: compagniet

Nu börjar Peab bygga Brf Compagniet

Peab har nu startat arbetet med att bygga Brf Compagniet, det innersta kvarteret på Eriksbergsdockans västra sida. Kvarteret inom tomt D8 kommer att bestå av två flerbostadshus med en upphöjd gård ovan ett garage i två plan. Husen om nio respektive tretton våningar får ett fantastiskt läge intill det stora trädäcket vid Dockans inre. Totalt kommer Brf Compagniet att inrymma 120 bostadsrättslägenheter på 1-4 r.o.k. fördelade på 29-95 kvm. Utöver bostäderna kommer byggnationen dessutom att rymma tre lokaler i markplan.

Markarbeten innefattande schaktarbeten, sprängning och spontning kommer att pågå under våren 2012. Därefter startar byggnationen av källaren och stommarna för husen. Till sommaren 2013 beräknar vi att ha yttertaket på trettonde våning klart och vintern 2013/2014 beräknas bostäderna vara inflyttningsklara.

Mer information hittar du på  www.peabbostad.se/

 

Eventuella frågor och synpunkter på projektet besvaras av följande personer:
Byggentreprenör: Jan Andersson, Peab Sverige AB. Tfn 0733-37 15 57
Markentreprenör: Magnus Jagfeldt, Peab Sverige AB. Tfn 0733-37 38 64
Projektutvecklare: Karin Lundberg, Peab Sverige AB. Tfn 031-700 85 97