Älvsnabben: skam den som ger sig

Eriksbergs Samverkansförening gör ett fjärde försök att påverka förbindelserna med Älvsnabben, främst det ”utlovade” färjeläget på Västra Eriksberg och tätare turer på kvällstid, inte minst viktigt då arbeten snart sätts igång vid kajerna på Västra Eriksberg.

Samverkansföreningen har skickat skrivelsen till Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson och efter ett par dagar fick vi svar från Axel som bland annat skriver följande:
Det är staden som tillsammans med Västtrafik planerar kollektivtrafiken och där stadens roll är att föra in önskemål på förändringar i trafiken. Besluten fattas sen av Västtrafik. Trafiknämnden i staden har rollen att samordna önskemål och företräda staden i dialogen med Västtrafik. Jag skickar därför över önskemålet till ordföranden i Trafiknämnden, Toni Orsulic, för vidare hantering. Jag vet också sen min tid i trafiknämnden att trafikkontoret håller på att se över fler förbindelserna över älven för att bättre kunna binda ihop de olika sidorna.

Nu håller vi tummarna för att nåt händer i frågan😊

Skrivelsen från 2018 med bilagor hittar du här SKRIVELSE ÄLVSNABBEN 2018-02

Tidigare artiklar:

https://eriksberggoteborg.se/alvsnabben-tredje-gangen-gillt/

https://eriksberggoteborg.se/svar-fran-vasttrafiks-ledning-om-ny-hallplats-vid-bockkranen/

https://eriksberggoteborg.se/alvsnabben-tatare-turer-och-nytt-farjelage-vid-bockkranen/