Svar från Västtrafiks ledning om ny hållplats vid Bockkranen

Efter tre skrivelser kom till slut ett svar från Västtrafiks ledning och svaret i sig är en framgång då vi tidigare inte fått någon återkoppling på våra skrivelser. Som väntat blev det inga beslut utan mer en förklaring hur man ser på frågan för tillfället. Samverkansföreningen ger inte upp utan kommer att driva frågan vidare med förhoppning att hitta en lösning på frågan.

Här länk till föregående artikel med skrivelsen https://eriksberggoteborg.se/alvsnabben-tredje-gangen-gillt/

Svaret från ordförande Lars Holmin och VD Lars Backström

Tack för er skrivelse om älvtrafikens utveckling och angöring vid Bockkranen. Det skulle mycket väl kunna vara så att det i framtiden blir färjetrafik vid Bockkranen, dock finns det idag inga beslut eller någon konkret tidplan för när detta skulle kunna bli av.

Vi är medvetna om att området har utvecklats, och kan också se att det skulle kunna vara intressant att ha en förbindelse mellan Klippan och Eriksberg Västra, och gynna utbytet mellan Majorna och Eriksbergsparken.

Bockkranen har ju också fått busstrafik, först genom linje 33 vilken senare omvandlades till linje 58. Linje 58 har idag 10-minutersintervall på vardagar under rusningstrafik. En resa till Nordstan tar med denna buss ca 19 minuter.

För att utöka båtlinje 285 (Älvsnabben), med ett bibehållet intervall om 20-minuterstrafik, behöver sannolikt ytterligare fartyg anskaffas och en tillgänglighetsanpassad brygga anläggas vid Bockkranen/Västra Eriksberg.

Man skall också vara medveten om att nuvarande linjesträckning, i kombination med fartbegränsningar i hamnen, gör att en resa med buss troligen kommer att vara snabbare än motsvarande med båt. I alla fall om Göteborgs Centrum är resmålet.

 Sammantaget gör detta att det är flera faktorer som behöver beaktas innan ett beslut om utökning av dagens färjetrafik kan tas.

Med vänlig hälsning

Lars Holmin och Lars Backström