Älvsnabben: tätare turer och nytt färjeläge vid Bockkranen?

Eriksbergs Samverkansförening och privatpersoner på Eriksberg har vid ett flertal tillfällen uppvaktat politiker och tjänstemän om Älvsnabben. Hittills har det inte gett resultat men nu kan man se ljuset i tunneln. Vid Trafiknämnden sammanträde den 30 augusti finns det flera förslag till förbättringar som berör boende och företag i området. I dagens GP kan man läsa om förslagen och här några utdrag ur GP:s artikel som berör Älvstaden.

Fler färjeavgångar

Öka utbudet i älvtrafiken under kvällar och helger för att göra båtarna till ett attraktivt alternativ utanför pendlingstider. Staden har också köpt en ny färja som önskas anlägga vid Pumpgatan när den tas i bruk. På önskelistan finns också en båt som ska gå mer sällan till Ringön, likt skärgårdstrafiken. Här finns också ett tillägg om att förlänga Älvsnabbens sträckning, bygga ett nytt färjeläge vid bockkranen på Eriksberg,

Raka spåret till skärgården

Staden vill se fler angöringsplatser i centrum och fler direktturer till skärgården.

Fler lösningar på Lindholmen

Området expanderar kraftigt, men linje 16 är ofta full. Det finns enligt staden exempel på företag som inte vill etablera sig på Lindholmen på grund av fulla bussar, snarare än brist på turer.

Bättre pendlingsmöjligheter till arbetsplatser

Ta ett helhetsgrepp kring kollektivtrafiken till Arendal/Sörred, där antalet arbetsplatser kommer öka med minst 3 000 de kommande åren. Det uppges redan i dag vara kapacitetsbrist på bussarna i högtrafik. Det behövs också bättre pendlingsförbindelsen mellan västra delarna av Västra Hisingen och Volvo. Man behöver också kunna nå Volvos huvudkontor på Campus Lundby från flera delar av Göteborg.

Läs tidigare skrivelse från Samverkansföreningen https://eriksberggoteborg.se/alvsnabben-tredje-gangen-gillt/

Här finns material att läsa från Trafiknämndens sammanträde 2018-08-30