Gatu- och ledningsarbeten – Kajen


Under nästa vecka påbörjas fortsatta arbeten för kommande husbyggnation inom delområdet Kajen. Arbetena omfattar schakt och utbyggnad av ledningar samt gata genom området enligt kartillustration.

Arbetena kommer att pågå dagtid (07.00-18.00) under vardagar och beräknas vara helt färdigställda början av november 2013. Målsättningen är att arbetena ska ske smidigt och förorsaka så lite störningar som möjligt. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer hela området att vara avstängt för allmänheten och passage.

 

Frågor eller synpunkter:
Vid eventuella frågor eller synpunkter kring arbetena kontakta:

Platschef: Royne Nilsson, NCC, 076-10 90 343

Byggledare: Helene Löwendahl, Norconsult, 031-50 71 62

Beställare: Negin Shabani, Trafikkontoret, 031-368 26 77

Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21 eller 0706-95 96 21

För mer info se nedladdningsbar pdf.

En kommentar

  1. Hoppas att byggtrafiken går vi Färjenäs då
    det börjar bli mycket på Monsungatan.

Kommentarer är stängda.