Bockkranen målas om under 2021.

Bockkranen på Eriksberg, ett av Göteborgs mest framträdande landmärke fyller 52 år i år. Kranen med sina 80 meters höjd byggdes 1969 under en tid då varvsnäringen gick in i en ekonomisk kris och staten gick in med ekonomisk stöttning. Trots detta tvingades Eriksbergsvarvet lägga ner hela sin verksamhet 1979.
Kranen ägs numera och förvaltas av Älvstranden Utveckling AB. Sedan 2012 är den klassad som byggnadsminne och får inte förändras eller flyttas utan Länsstyrelsens tillstånd.

Som de flesta av oss boende i området runt Eriksbergsdockan redan känner till, kommer kranen under året att målas om. Den måste underhållas för att inte rosta sönder och förfalla med de riskmoment detta skulle innebära. Senast kranen målades var 1992 och nu nästan 30 år senare är det dags igen. Att planera ett så stort rostskyddsprojekt i direkt anslutning till bostadsområdet runt kranen är en utmaning med många inblandade och mycket hänsynstagande. Detta är Älvstranden Utveckling AB väl medvetna om och i slutet på november informerades de närmast boende genom ett Teamsmöte (internetmöte) om projektet.

Det bli inte bara ommålning som sker under projektet, utan belysningen som premierats i flera internationella tävlingar kommer att ses över och bli densamma som nu fast i en fräschare utformning. Även andra underhållsarbeten kommer att utföras för ett långsiktigt bevarande av kranen. Kostnadsmässigt är projektet totalt budgeterat till 50 – 60 miljoner kronor och slutsumman hamnar närmare 60 miljoner.

Det går tyvärr inte att undvika störningar för de närboende i området under ett så omfattande underhållsarbete och det har tagits största hänsyn till detta.

Lite om vad som kommer att hända och beröra er som bor i närområdet.

– Arbetet beräknas påbörjas i april 2021 och avslutas under i november.
– Busshållplatsen kommer att flyttas till vändslingan under projektet och vissa parkeringsplatser ca 30 st. betalparkeringar kommer att förvinna under projektets gång. Dessa anvisas till P-platser norr om dockan.
– Vissa delar, ca 5% kommer att sandblästras innan målning. Vid sandblästring behövs luftkompressorer som för den oinvigde medför ett visst motorljud och vid själva
blästermunstycket bildas ett kraftigt väsande ljud. De moderna luftkompressorer som används är ljudisolerade, men det blir ändå ett visst motorljud från dem. Trapporna (lejdarna), kranhytten samt lyftoket monteras ner och stationsmålas på annan plats.
– Resterande ytor vattentvättas med högtryck, men en del ytor måste vattenblästras. Vattenblästring görs med extremt högt vattentryck som avverkar färg och rost ner till rent stål. Även detta kommer att medföra ett kraftigt väsande ljud.
– Det kommer att monteras byggnadsställning runt de fyra benen på Bockkranen som kommer att täckas in med presenningar för att bl.a. av miljöskäl inte sprida sand/färgrester/lukt och rost i området. Visst buller kommer att ske vid ställningsbygge och även vid rivning av ställningarna. Det närmaste området runt kranen kommer att inhägnas av säkerhetsskäl för nedfallande föremål.
– Den omdiskuterade basketplanen hamnar inom detta område och kan inte nyttjas för något ändamål av allmänheten under sommarsäsongen.
– Under själva kranbalken finns en undertrall där lyftoket är placerad och som kan förflyttas efter balken och denna kommer att nyttjas för ställningsbygge vid ommålningen av själva balken. Även denna kommer att kläs in med plast för att inte sprida föroreningar i omgivningen.
– Färgsättningen blir en röd färg som även står i bygglovet. Målningen kommer bli både sprutmålning och handmålning. Sprutmålningen och handmålningen kommer inte att bli
speciellt störande. Luktproblem blir minimala.
– Arbete med störande ljud kommer enbart att bli under dagtid 7 – 17 på vardagar, men vissa arbeten som inte medför olägenheter för omgivningen kan förekomma även under andra tider och dagar för att minimera tiden.
– Båtplatserna i dockan kommer att påverkas, då vissa platser under kranen inte kommer att kunna nyttjas och båttrafiken från de platser som ligger innanför kranen kommer inte att kunna passera under tider då arbete pågår. Grefab är inblandade och kommer att anvisa platser för
dessa båtägare.

Efter färdigställandet kommer betraktarna att mötas av en klarare röd Bockkran med en fin
ljussättning som kommer att bestå under många år. Se foto.

Text. Lennart Börjesson