Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara!

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara och kommer att ta bort stängslet från platsen.

Pölsebokajen har fått ett nytt ytskikt av betong med ett stålräcke vid kanten. Vi har anlagt en mur för att ta upp nivåskillnader. Bakom muren har vi anlagt en gräsmatta som nu är nysådd.

Intill vändslingan och Monsungatan har vi planterat åtta tallar. Under dem har vi lagt så kallad ängsmatta som blommar under sommaren. Vi har också planterat lökar som blommar till våren. Det som återstår är belysning. Den kommer på plats först efter årsskiftet på grund av lång leveranstid.

 

Med vänliga hälsningar

Johan Blomqvist
Park- och naturförvaltningen
Göteborgs stad