Byggstart för Brf Flatön


Under vecka 3 påbörjar HSB produktionen av Brf Flatön på Platån (se markerat kvarter på kartan nedan). Vi strävar efter att orsaka så lite störningar som möjligt men en del buller är tyvärr ofrånkomligt, exempelvis i samband med spont- och pålningsarbeten. Dessa arbeten beräknas pågå fram till mars 2014.

Av säkerhetsskäl kommer gångtrafiken längs Maj på Malösgata att ledas om. Avspärrningar kommer även att sättas upp för att säkerställa användandet av trapporna ner till Dockan. Hela projektet beräknas vara klart för inflyttning hösten 2015.

Frågor eller synpunkter
Vid eventuella frågor eller synpunkter beträffande arbetena kan nedanstående personer kontaktas:

Platschef:
Björn Sonesson
Tuve Bygg AB
Telefon 070-185 15 89

Projektledare:
Per-Anders Bengtsson
Development partner
Telefon 076-555 83 64