Gatukompletteringar – Platån

Under nästa vecka påbörjas kompletteringsarbeten med färdigställande av gångbanor och gator på Platån, se markering nedan. Färdigställande kommer prioriteras närmast skolan inför skolstart och beräknas sedan vara helt klart till månadsskiftet september/oktober.

Målsättningen är trots ofrånkomliga transporter att arbetena ska ske så smidigt och förorsaka så lite störningar som möjligt.

Frågor eller synpunkter:
Vid eventuella frågor eller synpunkter beträffande arbetena kan nedanstående personer kontaktas:

Platschef: Jacob Lindqvist, Markbygg AB, 0522-63 73 25
Byggledare: Christian Björkman, Göteborgs Byggledning, 0708-25 10 98
Beställare: Joe Koppel, Trafikkontoret, 031-368 26 15
Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21