Taubeskolan tar form

Vid foten av vackra Färjenäsparken växer Taubeskolan fram. Byggnationen har nu kommit en bra bit och i augusti är det dags för öppning. Skolan kommer att ta emot klasser upp till årskurs sex och har plats för 350 elever. Här finns även en förskola med fyra avdelningar.

Skolan kommer att lägga fokus på digitala verktyg, miljö och global omvärld. Bland annat kommer undervisning i engelska att ske från årskurs ett och alla salar utrustas med projektorer och interaktiva skrivtavlor. Skolan kommer dessutom att vara med i Grön Flagg, ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som arbetar med hållbar utveckling i undervisning och daglig drift.

Rekrytering av lärare och fritidspedagoger pågår för fullt och intresset för tjänsterna har varit mycket stort.

Taubeskolan är öppen för elevansökningar. Det är i första hand barn som bor i skolans upptagningsområde som kan börja, övriga intresserade tas emot i mån av plats. Mer information och blankett för ansökan hittar du här.