1 juni, 2012

Delområdet Kajen förbereds inför byggnation

Här i delområdet Kajen blir det nya bostäder.

Illustration av Kajen – se hela filmen till höger. 

Nu är det dags att inleda sista delen av exploateringen av Västra Eriksberg. Under hösten 2012 påbörjar vi förberedelsearbeten för byggnationer i delområdet Kajen. (Området söder om Kvarnberget mellan dockan och Färjenäsparken.) Bostadsrätter och lokaler kommer sedan ta form, med nära vattenkontakt.

Höstens arbete innefattar bergsprängning, en spont som ska torrhålla kvartersmarken under kommande byggnation, ett påseglingsskydd som består av utfyllnad i Göta Älv, rivning av delar av kaj och den östra betongpiren.

Arbetet kommer under sprängning- och spontningsarbetet innebära ofrånkomligt buller i området, dagtid. Vidare medför arbetet att tillgänglighet till Färjenäsparken begränsas, men det finns alternativa vägar att ta.

Själva bygget av de fem nya kvarteren beräknas påbörjas under hösten 2013, och första kvarteret med säljstart efter årsskiftet. Medverkar gör Peab, NCC, JM, Riksbyggen och HSB.

Mer information om förberedelsearbetet kommer efter semestern, då vi upphandlat entreprenör.

Ställ gärna frågor här på bloggen eller kontakta Thomas Nygren, projektledare Västra Eriksberg.
Mail:  thomas.nygren@alvstranden.goteborg.se
Telefon: 031-779 96 21