Förberedelsearbeterna – Kajen

Under nästa vecka påbörjas förberedande arbeten för senare husbyggnation inom delområdet Kajen.

Arbetena innebär en del rivning av befintliga konstruktioner, schaktning, sprängning och tätspont mot älven för kommande torrhållning av området. Dessutom ingår fyllnadsarbete i älven som påseglingsskydd för blivande byggnader. Arbetena beräknas pågå och vara helt färdigställda i juni 2013.

Målsättningen är självklart att arbetena ska ske smidigt och förorsaka så lite störningar som möjligt. De ofrånkomliga bullrande inslagen kommer att pågå dagtid vardagar under oktober till januari för sprängningsarbetena och från årsskiftet till februari för spontslagning.

Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer hela området att stängas av för allmänheten. Gångtrafik genom området och nuvarande förbindelse från området upp till parken kommer också att stängas av.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kring arbetena kontakta:
Platschef: Anders Ydreskog, NCC, 0705-74 23 63
Byggledare: Mårten Hollén, Sweco Management AB, 031-62 77 40 eller 0709-95 12 17
Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21 eller 0706-95 96 21

7 kommentarer

 1. Hej
  jag hoppas ni kompenserar denna olägenhet, som jag inser är viktig för att ert arbete ska fungera, genom att färdigställa de ytor som ligger runt de färdiga husen, Porthuset, riksbyggens o HSB hus. Här är ingen ytterligare byggnation planerad utan ytorna blir torg m m. Vi som bott här ca 2 1/2 år behöver kunna vända blicken mot något som är i ordning. Jag utgår ifrån att arbetstrafiken leds via Färjenäs, inte via Monsungatan. I dagsläget ingen tillgång till besöksparkering vilket är svårhanterligt. Genom att slutföra området närmast kajen kan också besöksplatser bli tillgängliga.
  Boende i brf Malös hus.
  Elisabeth

 2. Ja, jag säger det igen. Så förfärligt att bygga så höga hus framför den fantastiska Färjenäsparken. Istället för den goa utsikten ner mot älven kommer vi nu att blicka in i hustak istället……sorgligt

 3. Katastrofdåligt skött från dag 1.
  Och.Vem tusan vill bo i älven?
  Kan någon lösa priserna på lägenheterna.
  Ha Tysklandsfärgan i vardagsrummet
  Bygga för hela parken.Sanslöst dåligt!
  Instämmer helt med Elisabeth Borg
  Läste senast idag att PEAB sparkar folk i Stockholm/mälardalen.
  Lugna nu ner er lite och vänta med byggnation av kajen tills ni lyckats sälja i dockan.

 4. Tack för era kommentarer och ursäkta för sent svar. Vår ambition är att Kajen ska blir ett attraktivt område med närhet till både vatten och natur. Vad gäller detaljplanen och byggnationen i området Kajen har den utformats och prövats i demokratisk ordning. Även om utsikten kommer att förändras är Kajenområdet noga utformat så att man även fortsättningsvis ska kunna njuta av utsikten och vattnet från parken. Intrånget på parken blir dessutom relativt liten eftersom kajen kommer att breddas och byggas ut en bit i älven. Vad gäller husen kommer dessa att ligga en bra bit över förväntade vattennivåer, med tre meters marginal över medelvattennivån.

  Som svar på Elisabeths kommentar kommer vi dessutom att genomföra åtgärderna för att förbättrad utsikt och miljö för de färdigställda/inflyttade fastigheterna i området. Vi ska därför så snart det är möjligt genomföra prioriterade åtgärder för förbättrad:

  – Trafikföring inkl för gående
  – Parkeringsordning med besöksparkering

  Vi hoppas ni har förståelse för att åtgärderna tar lite tid att genomföra med planering och samordning av många inblandade parter och intressen. Målsättning är dock att åtgärderna skall vara genomförda innan årsskiftet.

 5. Inom några år planerar jag flytt till Göteborg. Eftersom jag vill ha ett vattennära boende, med grönområde inpå, är Kajen i Eriksberg mycket intressant. Har fixar förtur hos tre av byggarna så jag hoppas ödet är mig gunstigt. Allra mest intressant är lägenheter på ca 45-50 kvadrat så jag hoppas att det inte enbart byggs stora vräkiga saker för mångmiljonärer.

 6. Hej Ulf,
  Vad roligt att du är intresserad av att flytta till Västra Eriksberg. Vad gäller Kajenområdet kommer kvarteren att ha varierande lägenhetsstorlekar. Dock pågår än så länge bara skissarbete för några av kvarteren, vilket innebär att storlekar och priser inte är fastställda än. Efter årsskiftet planeras första säljstart och tills dess återkommer vi med mer info här på bloggen.

 7. Ja, Ingmar…..vem vill bo med utsikt över älven och havet bakom Älvsborgsbron 🙂

Kommentarer är stängda.