Etikettarkiv: erikberg

Förberedelsearbeterna – Kajen

Under nästa vecka påbörjas förberedande arbeten för senare husbyggnation inom delområdet Kajen.

Arbetena innebär en del rivning av befintliga konstruktioner, schaktning, sprängning och tätspont mot älven för kommande torrhållning av området. Dessutom ingår fyllnadsarbete i älven som påseglingsskydd för blivande byggnader. Arbetena beräknas pågå och vara helt färdigställda i juni 2013.

Målsättningen är självklart att arbetena ska ske smidigt och förorsaka så lite störningar som möjligt. De ofrånkomliga bullrande inslagen kommer att pågå dagtid vardagar under oktober till januari för sprängningsarbetena och från årsskiftet till februari för spontslagning.

Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer hela området att stängas av för allmänheten. Gångtrafik genom området och nuvarande förbindelse från området upp till parken kommer också att stängas av.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kring arbetena kontakta:
Platschef: Anders Ydreskog, NCC, 0705-74 23 63
Byggledare: Mårten Hollén, Sweco Management AB, 031-62 77 40 eller 0709-95 12 17
Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21 eller 0706-95 96 21