Detaljplaner för Krokängsparken och Säterigatan antagna

Glädjande besked! Detaljplanerna för Krokängsparken och Säterigatan har antagits. Det betyder att en viktig pusselbit är på plats inför utvecklingen av området norr om Eriksbergsdockan.

Nyligen antog kommunfullmäktige i Göteborgs Stad detaljplanerna för Krokängsparken och Säterigatan som är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med dubbelspår på Hamnbanan. Planeringsarbetet på Hamnbanans sträcka Eriksberg- Pölsebo pågår nämligen för fullt och i tidplanen förväntas sträckans järnvägsplan att antas inom kort vid Trafikverkets planprövning, vilket nu blir högst troligt när Göteborgs Stad antog detaljplanerna för området.

”Det är mycket glädjande för arbetet med Hamnbanan att detaljplanerna gick igenom i kommunfullmäktige. Detta innebär att vi kan arbeta på enligt vår tidplan” säger Svante Jonsson, projektledare.

Målet med de två detaljplanerna är att knyta ihop stadsdelar. Dessutom möjliggör detaljplanen för Krokängsparken att Hamnbanan kan förläggas i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken och fotbollsplanen. På så sätt ökas kapaciteten på Hamnbanan genom utbyggnad av nytt dubbelspår, dessutom minskas de avstånden i området för gående och cyklister.

Detaljplanen för Säterigatan möjliggör för 1100 bostäder, bostadsrätter och hyresrätter, minst 7000 kvadratmeter verksamhetsyta och 1-2 förskolor samt parkområden och gator.

Vill du läsa mer om de båda detaljplanerna se trafikverket.se

 

Bild: Trafikverket

2 kommentarer

  1. Har redan skrivit ett par brev till beslutsfattare och trafik erektion om att järnvägen redan nu ger en negativ boendemiljö genom skakningar i huset där jag bor genom att varje gång ett 50 vagnar långt tåg eller ett ensamt tåg dundrar förbi gör så att kristallkrona klirrar och jag sitter i en gunga i soffan. Klenäthuset på 120 våningar kommer att gunga ännu mera när tågen far förbi vare sig de är nergrävd eller ovanpå. Ska vi behöva ha det så här? Med en osäkerhet av om huset håller för 50 årigt slitage as v gungning pga framfarande tåg? Det är oacceptabel boendemiljö! Men jag får kryptiska svar från nån ingenjör som inte ens kan förklara vad alla siffror betyder! Detta är ska skadal!

    1. Hej Anna. Tack för din kommentar. Tråkigt att höra att du störs av järnvägen. Då Trafikverket ansvarar för dessa frågor gör du bäst i att kontakta dem gällande hamnbanan och de kring liggande husens påverkan.

Kommentarer är stängda.