30 juni, 2017

Detaljplaner för Krokängsparken och Säterigatan antagna

Glädjande besked! Detaljplanerna för Krokängsparken och Säterigatan har antagits. Det betyder att en viktig pusselbit är på plats inför utvecklingen av området norr om Eriksbergsdockan.

Nyligen antog kommunfullmäktige i Göteborgs Stad detaljplanerna för Krokängsparken och Säterigatan som är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med dubbelspår på Hamnbanan. Planeringsarbetet på Hamnbanans sträcka Eriksberg- Pölsebo pågår nämligen för fullt och i tidplanen förväntas sträckans järnvägsplan att antas inom kort vid Trafikverkets planprövning, vilket nu blir högst troligt när Göteborgs Stad antog detaljplanerna för området.

”Det är mycket glädjande för arbetet med Hamnbanan att detaljplanerna gick igenom i kommunfullmäktige. Detta innebär att vi kan arbeta på enligt vår tidplan” säger Svante Jonsson, projektledare.

Målet med de två detaljplanerna är att knyta ihop stadsdelar. Dessutom möjliggör detaljplanen för Krokängsparken att Hamnbanan kan förläggas i tunnel i ett nytt läge under Krokängsparken och fotbollsplanen. På så sätt ökas kapaciteten på Hamnbanan genom utbyggnad av nytt dubbelspår, dessutom minskas de avstånden i området för gående och cyklister.

Detaljplanen för Säterigatan möjliggör för 1100 bostäder, bostadsrätter och hyresrätter, minst 7000 kvadratmeter verksamhetsyta och 1-2 förskolor samt parkområden och gator.

Vill du läsa mer om de båda detaljplanerna se trafikverket.se

 

Bild: Trafikverket