Flaggskeppet – hem med utsikt över älven

Flaggskeppet är det tredje kvarteret längs Kajenområdet i Västra Eriksberg. Det är JM som står för projektet där 71 nya lägenheter byggs i Flaggskeppets två hus. Storleken på lägenheterna kommer vara mellan två till fyra rum och kök. Inflyttning är beräknad till vintern 2016, men redan tidigt i våras påbörjades markarbetet för bygget.

De första stegen som inkluderar pålning och avjämning av schaktbotten är avklarade, på tur i bygget står betongplattor till husen.

Sedan säljstarten i augusti 2014 är ett stort antal lägenheter redan bokade men det finns fortfarande treor och fyror kvar till försäljning. För mer information om området och de hus som finns kvar till försäljning, se här.