Etikettarkiv: nya bostäder

Flaggskeppet – hem med utsikt över älven

Flaggskeppet är det tredje kvarteret längs Kajenområdet i Västra Eriksberg. Det är JM som står för projektet där 71 nya lägenheter byggs i Flaggskeppets två hus. Storleken på lägenheterna kommer vara mellan två till fyra rum och kök. Inflyttning är beräknad till vintern 2016, men redan tidigt i våras påbörjades markarbetet för bygget.

De första stegen som inkluderar pålning och avjämning av schaktbotten är avklarade, på tur i bygget står betongplattor till husen.

Sedan säljstarten i augusti 2014 är ett stort antal lägenheter redan bokade men det finns fortfarande treor och fyror kvar till försäljning. För mer information om området och de hus som finns kvar till försäljning, se här.

En tillbakablick på 2013

År 2013 är snart till ända, och när vi tittar tillbaks på det gångna året kan vi konstatera att Västra Eriksberg haft ett händelserikt år. Många nya bostäder har färdigställts och den nya parken vid Färjenästerrassen har blivit en skön och grön mötesplats.

En av höjdpunkterna under året var Färjenästerassens festliga invigning i maj. Den fina och i området centralt belägna parken har blivit en populär samlingsplats för boende och besökare. Vid invigningsfesten hade vi ett uppskattat besök av pirater som underhöll och skojade med stora som små.

I slutet av september anordnade vi Västra Eriksbergs årliga Bomässa. Det kom många nyfikna besökare för att besöka våra visningslägenheter, uppleva området och delta i de andra aktiviteterna som bjöds. Bland annat var stadsvandringen till kända såväl som okända platser på Västra Eriksberg ett mycket uppskattat inslag.

Enligt många besökare stod ett evenemang ut lite extra; öppethållandet av Bockkranen under Bomässan. Kranen är ett stycke levande industrihistoria med en total höjd på 82 meter. Många entusiastiska besökare stod länge i kö för att få åka de 77 metrarna upp till bryggan för att se den imponerande utsikten över Eriksberg och hamninloppet.

Under hösten har byggnationen av Västra Eriksbergs sista delområde Kajen dragit igång vid det östra hörnet av Färjenäsparken. Byggandet av Taubeskolans idrottshall pågår för fullt och Platån och Dockan närmar sig allt mer sitt färdiga skick.

När det gäller bostäder så pågår i dagsläget byggandet av sammanlagt 424 bostäder. Under 2013 har 131 bostäder färdigställts. Sen starten har hittills 1217 lägenheter av de planerade ca 2200 i området blivit färdiga.

Vad 2014 har med sig är än så länge ett oskrivet blad. Ännu fler bostäder och utbyggnad av infrastrukturen är dock säkert att vi kommer att få se. Vår förhoppning är att pågående byggnationer ska kunna fortlöpa sida vid sida med det dagliga livet på Eriksberg och resultera i att Västra Eriksberg fortsätter vara ett dynamiskt, välkomnande och levande område.

Vi som tillsammans bygger och utvecklar Västra Eriksberg önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!