Hamnbanan utökas och blir tunnel

Hamnbanans del mellan Eriksberg och Pölsebobangården ska byggas ut, men inte med ett nytt spår som först var tanken. Nej, det nuvarande enkelspåret ovan mark ersätts med en dubbelspårig bergtunnel för att kunna möta det ökade behovet av godstransporter till och från Göteborgs hamn. Det går att läsa i slutrapporten för utredningen som Trafikverket har gjort.

Flera alternativa utbyggnader har diskuterats. Utifrån bedömningskriterier som  funktion, kostnader, samhällsekonomisk nytta och påverkan på hälsa och miljö anses tunnelalternativet vara det bästa. Det är förordat av remissinstanser som  Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Räddningstjänsten och Göteborg stad.

För boende på Eriksbergs kommer tunneln att ge en bättre boendemiljö och ökad säkerhet. Att det nu blir möjligt med ny bebyggelse där det gamla spåret försvinner öppnar även upp för upprustning av de mötesplatser som redan finns i området.

Läs rapporten i sin helhet på Trafikverkets webbplats

2 kommentarer

  1. Tyvärr finns det ett hårt motstånd mot dragningen i berget, så när järnvägsplanen (detaljplan) kommer sannolikt att överklagas så långt det är möjligt. Min uppskattning är att någon tunnel i berget lär vi inte se på åtminstone 10 år. Sorgligt men ett sannolikt scenario.

Kommentarer är stängda.