HJÄLP, JAG DRUNKNAR!!!

Foto: claes113@gmail.com

Nej, så illa ska det inte behöva gå. Just nu kompletteras säkerheten längs Maskinkajen, Spontkajen och Sörhallskajen, vilket är de mest frekventerade kajerna på Eriksberg. Det är en dryg kilometer sammanhängande kaj mellan konstverket ”Vindarnas Tempel” och Sushirestaurangen vid Styrfarten.

Eriksbergs Samfällighetsförening förvaltar kajsträckan och har gett företaget Shore Safety AB uppdraget att komplettera säkerhetsutrustningen på hela sträckan för att leva upp till de myndighetskrav som gäller idag. Räddningsstegar finns var 25:e meter (lagkrav minst var 50:e). Stegarna ska ha tillräcklig längd ner i vattnet vid lågvatten och tyngs av betonghinkar för att öka stabiliteten. Även räddningsstationerna uppe på kajen ses över med frälsarkrans, portabel stege, räddningshake och räddningsflotte. Samfällighetsföreningen har även tecknat serviceavtal om löpande kontroll och service för att hålla utrustningen i gott skick framöver.

Vem ansvarar för resten av kajerna i området? De utstickande pirarna Pir 4, Spontpiren, Kvarnpiren och Dockepiren förvaltas av Älvstranden Utveckling AB medan Dockan vid Bockkranen samt Sannegårdshamnen förvaltas av Park & Natur.

Foto: claes113@gmail.com