13 juni, 2014

Markarbeten


Efter semestern under v.32 påbörjas arbeten för färdigställande av markerade gatu-, kaj- och torgdelar samt parkyta. Arbetena beräknas vara helt färdiga till mitten av december i år, och med preliminära deltider enligt karta. För mer information om byggnationen i området, se vastraeriksberg.se.

Vi hoppas på överseende med de inskränkningar i framkomlighet och parkeringsmöjligheter som arbetena ofrånkomligt medför, men som det är vår ambition att så långt möjligt minimera. För parkering hänvisas under arbetena i första hand till befintliga iordningsställda gatuparkeringar inom området samt provisorisk parkering norr om Dockan.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kring arbetena kontakta:

Platschef: Malin Persson,
PEAB Anläggning AB, 0725-33 79 28

Bitr. platschef: Carl-Anders Asker,
PEAB Anläggning AB, 0725-33 30 29

Byggledare: Christian Björkman,
Göteborgs Byggledning, 0708-25 10 98

Beställarombud: Joe Koppel,
Trafikkontoret, 031-368 26 15

Projektledare: Emma Hedenryd,
Älvstranden Utveckling AB, 031-368 96 06