Ny skola på Eriksberg

Taubeskolan på Eriksberg

I augusti 2012 slår Taubeskolan på Platån upp sina portar. Först med att flytta in i de nya lokalerna blir förskolan Astris gata, som i sommar lämnar sina tillfälliga lokaler. Därefter fylls skolan på med övriga klasser. Vilka klasser som ska börja redan i höst beror på hur elevunderlaget i området ser ut. Under månadsskiftet januari/februari kommer alla i närområdet att få ett brev med uppmaning att anmäla intresse och välja skola.

– Vid starten i augusti kommer vi troligtvis att öppna med åtminstone förskoleklass och skola för de yngsta eleverna på lågstadiet. Men det är först efter att vi har fått in svar från alla som är intresserade som vi säkert kan fastslå åldersindelningen på skolan. Vi kommer att lämna definitiva besked under våren, säger Marita Johansson som är planeringsledare på SDF Lundby.

Skolan är ritad av Lund och Valentin Arkitekter. De fem byggnaderna på tre våningar länkas samman i en V-form. Mittbyggnaden accentueras av en cylinder som reser sig ur taket. Fasaden av putsat tegel går i varmgula färger och taket täcks av sedum.

Alldeles intill skolan ligger Färjenäsparkens stora lekplats och grönytor. Där den tillfälliga förskolan nu ligger kommer det att byggas en idrottshall som står klar under 2013.

– Både idrottshallen och skolans matsal blir möjliga att hyra till olika aktiviteter för föreningar såväl som privatpersoner,

Me and scorpio singles and: around changed are chad ochocinco and cheryl dating or hair.

säger Marita Johansson.