Nyfiken på nya Göta älvbron?


Nu är det äntligen dags att få se hur den nya bron över Göta älv kan komma att utformas. Från och med den 23 januari ställs detaljplanen ut i Älvrummet och på stadsbyggnadskontoret.

Göta älvbron har en begränsad livslängd. Senast 2020 måste den vara ersatt med en ny förbindelse över älven. Den nya bron kommer att placeras strax öster om den nuvarande bron. Det har varit många diskussioner om höjden på bron, och till sist har trafiknämnden beslutat att den fria höjden ska vara 13 meter vilket bedöms vara rimlig för sjöfarten.

Den nuvarande Götaälvbron är 19.5 meter hög, med en lägre bro minskar det mentala avståndet i staden och staden får en starkare koppling mellan älvstränderna. Placeringen av den nya bron medför även en möjlighet till nya kvarter som knyter ihop kringliggande områden och ökar tillgängligheten för allmänheten till älven.

Detaljplanen ställs ut under perioden 23 januari – 5 mars i Älvrummet på Kanaltorget samt på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Den 7 februari hålls även ett samrådsmöte i Älvrummet mellan klockan 17.30 – 19.30.