Ostindiefararen seglar iväg

I Lördags var det dags. Efter att ha legat i Eriksbergs hamn i snart två år har ostindiefararen Götheborg nu vind i seglen. Skeppet är idag ett av världens största, seglande träskepp.

Under fem veckor framöver ska Ostindiefararen Götheborg besöka Holland, Frankrike och Tyskland. Med på resan finns 20 utbildade sjömän och 60 personer från Sverige, USA, Holland, Tyskland och Nya Zeeland som ska lära sig att segla det stora skeppet.