Parkeringsåtgärder – Monsungatan

Under nästa vecka påbörjas arbetet för att förbättra parkeringssituationen för besökare till boende och den pågående byggnationen. Bland annat innebär det två timmars-gatuparkeringar, avgiftsbelagd besöksparkeringplats på den västra sidan samt väntplatsparkering för byggtransporter, se illustration.

Dessutom kommer gångbanan närmast Backen-fastigheterna förbättras och säkras för gångtrafik. Förhoppningen är att åtgärderna tillsammans med en förbättrad parkeringsbevakning ska bidra till säkrare och bättre miljö för såväl boende som pågående byggnation.

Frågor och synpunkter
Vid eventuella frågor eller synpunkter beträffande arbetena kan nedanstående personer kontaktas.

Platschef: Robert Landstöm, Torslanda Entreprenad AB, 0704-83 86 05
Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21 eller 0706-95 96 21


2 kommentarer

  1. Förslagsvis undersöks möjligheten till att använda skolans parkering som gästparkering under helgen. Det skulle förbättra parkeringssituationen och vara ett bra sätt att använda befintlig, oanvänd, yta.

Kommentarer är stängda.