Parkeringsproblemen vid Monsungatans basketplan

Boende har länge klagat på den vilda parkeringen runt basketplanen och det har bara ökat under den senaste tiden, säkerligen kopplat till att fler samlas under värmeböljan. Ett av problemen är bilar som parkerar runt vändslingan och Samverkansföreningen har nu talat med ansvarig på Park & Natur inför det arbete som under hösten ska göras med kajområdet söder om basketplanen. Foton och skisser är skickade och vi vill att frågan tas med i planeringen av kajområdet.