Först ut bland medlemsföretagen – RiverCity Gallery

Foto Lennart Börjesson

Monica och Marie-Louise gör vad de kan för att RiverCity Gallery skall bli en naturlig mötesplats
för konstälskare.

Mångfalden i ett Galleri är A och O för att få folks intresse att besöka Gallerier. Det har varit
en framgångsfaktor för RiverCity Gallery. Monica och Marie-Louise hoppas på att den positiva
trenden för RiverCity Gallery fortsätter och att Monsungatan 57 blir många konstnärers
favoritadress när de tänker ställa ut sina skapelser.

Läs mer här

27 januari, 2021

Avdelning för presentationer av medlemsföretagen

Vi har i samverkansföreningen börjat att göra intervjuer med de företag som är medlemmar i föreningen. Dessa kommer att läggas upp här på hemsidan och hittas i menyn till höger under “Föreningen / Medlemmar”. Vartefter vi är klara med intervjuerna kommer de att aviseras här på förstasidan och på föreningens Facebooksida. Ambitionen är att publiceringen […]

Utbyggnaden startar med återflytt av ”Västlänksträd”

Under vecka 4 startar utbyggnaden av Färjenäsparken. Det blir också startskottet för återflytt av träd, som flyttats tillfälligt till plantskola inför bygget av Västlänken. Arbetet inleds med att ett fyrtiotal ”Västlänksträd” planteras i parken. Det är främst ekar som stått utanför Göteborgsoperan, Casino Cosmopol samt vid Kanaltorget och Regionens hus. Även oxlar som stått vid […]

26 januari, 2021

Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo

Arbeten oktober – december 2020, Det här bygger vi – Dubbelspår i tunnel Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de […]

21 oktober, 2020

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara!

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara och kommer att ta bort stängslet från platsen. Pölsebokajen har fått ett nytt ytskikt av betong med ett stålräcke vid kanten. Vi har anlagt en mur för att ta upp nivåskillnader. Bakom muren har vi anlagt en gräsmatta som nu är nysådd. Intill vändslingan och Monsungatan har vi planterat […]

7 oktober, 2020

Den 2-4 oktober kommer ett antal skutor till Eriksberg

Foto: Föreningen Västkustskutorna Föreningen Västkustskutorna och Maritimt i Väst inbjuder härmed till den årliga Skutträffen. Alla traditionella skutor och båtar, stora som små, är välkomna! Årets Skutträff har Eriksberg Kulturbåtshamn (Göteborg) som både start- och målhamn. Arrangemanget är ett ”genrep” inför Göteborgs 402-årsjubileum då vi planerar ett större skutarrangemang i Eriksbergs Kulturbåtshamn. Fredagen 2/10 Skutorna […]

24 september, 2020

Evenemang och naturlika planteringar i Färjenäsparken till 2021

En sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré. Det är innehållet i nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken som ska stå klar hösten 2021. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Här stannar återvinningspråmen 19/9 – 2/11

Här kan du se var och när vår flytande återvinningscentral (ÅVC) lägger till. Denna flytande ÅVC tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot […]

14 september, 2020